Iespēja kļūt par Eiropas jaunatnes dialoga vēstnieku

Eiropas jaunatnes dialoga 9. cikls ir sācies un Izglītības un zinātnes ministrija uzsāk aktīvo fāzi Eiropas jaunatnes dialoga 9. ciklā, izsludinot jauniešu pieteikšanos Eiropas jaunatnes dialoga vēstnieku tīklam.

Kas ir Eiropas Jaunatnes dialogs?

Tā ir iespēja jauniešiem un politikas veidotājiem aktualizēt problēmjautājumus Latvijas un Eiropas līmenī, tas ir dialogs starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem. Eiropas Jaunatnes dialogs ir Eiropas Savienības jaunatnes līdzdalības instruments un tā mērķis ir kalpot par forumu, kurā kopīgi apsver, kādas ir prioritātes Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā, tās īstenošanu un pārraudzību. Tā uzdevums ir iesaistīt plašu jauniešu un jaunatnes organizāciju loku apspriedēs visos līmeņos ES dalībvalstīs, ES Jaunatnes konferencēs, kā arī Eiropas Jaunatnes nedēļas laikā.

Tīkla mērķis ir nodrošināt Eiropas Jaunatnes dialoga procesa ilgtspējīgu darbību  un jauniešu viedokļu noskaidrošanu, secinājumus no pasākumiem un jauniešu ideju ieviešanu dzīvē. Katram vēstniekam tiks piesaistīts mentors, lai atbalstītu, iedvesmotu un motivētu darboties tīklā.

Vēstnieku tīklā būs iespējas iesaistīties 20 jauniešiem vecumā no 13 – 25 gadiem no Rīgas, Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales plānošanas reģioniem! Vēstnieku tīklā iespēja iesaistīties jauniešiem no jauniešu domes, jaunatnes organizācijas, vietējā jauniešu centra, skolēnu pašpārvaldes, kā arī jauniešiem, kuriem nav iepriekšējā pieredze, taču ir liela vēlme un motivācija kļūt par dialoga vēstnieku.

9. ciklā īpašu uzmanība tiek veltīta  3. jaunatnes mērķim “Iekļaujoša sabiedrība” un 10. jaunatnes mērķim “Ilgtspējīga zaļā Eiropa”. Cikla process ir jau iesācies ar Eiropas jaunatnes konferenci š.g. janvārī Francijā, savukārt šobrīd notiek aktīvs konsultāciju process.

Konsultāciju procesa laikā 20 vēstniekiem būs iespēja:

  • piedalīties vairākās divu dienu apmācībās (pirmās jau notiks 2022. gada jūnijā);
  • organizēt vismaz 1 konsultāciju pasākumu vietējā apkaimē citiem jauniešiem par to, kā sasniegt 3. un 10. Eiropas jaunatnes mērķi (pasākumu norise 2022. gada jūlija – augusta mēnesī);
  • no 11.-13. jūlijam 3 jauniešiem būs iespēja būt Latvijas delegācijas pārstāvjiem Eiropas Jaunatnes konferencē Prāgā, Čehijā klātienē;
  • no 10. līdz 12. augustam piedalīties izvērtēšanas un Eiropas Jaunatnes dialoga 9. cikla nacionālā foruma plānošanas apmācībās, kā arī piedalīties pašā Eiropas jaunatne dialoga forumā Jūrmalas jauniešu festivālā

Savukārt pēc konsultācijām iesāksies cikla ieviešanas fāze, kuras laikā dialoga vēstnieki turpinās tīkloties un līdz par 2023. gada jūnijam jāorganizē pašu plānotas aktivitātes konsultāciju ieviešanai dzīvē.

Pieteikšanās anketu meklē https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEB8VvwRtbCQyhxuBZULZJyl-WBinRNjlNZyQAy6xnX8nklQ/viewform un piesakies līdz 31.maijam.

Ja tev rodas jautājumi par vēstnieku tīklu, raksti Alisei – [email protected]