Jaunieši piedalīsies diskusijā par dzimumu līdztiesību

Eiropas Jaunatnes gada ietvaros piektdien, 3. jūnijā, plkst. 16.00 Ventspils Jauniešu mājā notiks jauniešu diskusija par visu dzimumu līdztiesību “Vienā laivā”.

Šī diskusija ir daļa no 11 diskusiju sarunu cikla, kas šajā pavasarī notiek dažādos Latvijas reģionos par katru no Eiropas Jaunatnes mērķiem. 3. jūnija diskusija veltīta dzimumu līdztiesībai, jo diskriminācija pēc dzimuma joprojām ietekmē daudzus jauniešus, jo sevišķi jaunas sievietes.

Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāja Zane Petre: “Laikā, kas mums liek no jauna domāt par Eiropas un katra no mūsu vērtībām, – mieru, cilvēktiesībām, cilvēka cieņu un demokrātiju, laikā, kad pasauli satricina gan karš, gan klimata pārmaiņas, ir plosījusies pandēmija – ir būtiski domāt, analizēt, ieklausīties vienam otrā un rūpēties vienam par otru. Svarīgi sadzirdēt jauniešu viedokli, atbalstīt viņu īstenotās iniciatīvas un  mudināt līdzdarboties jau šodien. Jaunieši veidos mūsu nākotni, tāpēc ieguldījums viņos, ieklausīšanās, sapratne ved uz tālāku rīcību, no kuras ieguvēji būsim visi. Ceru, ka no šī diskusiju cikla izaugs daudzas praktiskas iniciatīvas, attīstīsies labas idejas un domas, ka palīdzēs veidot labāku mūsu valsti un Eiropu kopumā.”

Diskusijā paredzēts sniegt jauniešiem iespēju iesaistīties aktivitātēs, iejusties citu lomās un novērot, vai mūsu sabiedrībā pastāv dzimumu nevienlīdzība dažādās jomās, piemēram, izglītībā un darba tirgū, kā arī dalīties savos viedokļos un pārdomās. Pieteikties uz 3. jūnija diskusiju iespējams, aizpildot anketu šeit: www.youpluss.lv/vienalaiva

Attīstības platformas YOU+, Ventspils Jauniešu mājas, Europe Direct informācijas centra (EDIC) Ventspils, Latvijas Jaunatnes padomes, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras kopīgi organizētais sarunu cikls ir viens no Eiropas Jaunatnes gada ietvaros rīkotajiem pasākumiem, kuros jaunieši no dažādiem Latvijas reģioniem varēs paust savas idejas un priekšlikumus par to, kā uzlabot šī brīža situāciju vides un ilgtspējas jautājumos, dzimumu līdztiesībā, jauniešu garīgajā veselībā un labklājībā, lauku jauniešu iekļaušanā un citās tēmās, kas jau ietekmē un turpinās ietekmēt jauniešu dzīves kvalitāti arī turpmāk. Sarunu cikla noslēgumā jauniešu izteiktās idejas un priekšlikumi tiks apkopoti, un rekomendāciju veidā Latvijas Jaunatnes padome tos iesniegs attiecīgo nozaru ministrijās.

Eiropas Komisija 2022. gadu pasludinājusi par Eiropas Jaunatnes gadu ar mērķi rosināt domāt par jauniešu nākotni, lomu un viņu aktīvu līdzdalību Eiropas kopējās labklājības un ilgtspējas veidošanā, tādā veidā sniedzot jauniešiem iespējas zaļākai, digitālākai un iekļaujošākai nākotnei. Latvijā Eiropas Jaunatnes gada nacionālais koordinators ir Latvijas Jaunatnes padome, kas ir lielākā jaunatnes organizāciju apvienība Latvijā.

Eiropas Jaunatnes gads Latvijā tiek īstenots ar Eiropas Komisijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un dažādu NVO atbalstu un iesaisti. Lasi par to vairāk http://ljp.lv/ejg un Eiropas Jaunatnes portālā.