Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Ventspils Izglītības pārvalde aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, līdz 2022. gada 14. aprīlim iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Konkursa mērķi:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

“PuMPuRS” projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.

Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta “PuMPuRS” līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki).

Projekti iesniedzami līdz 2022. gada 14. aprīlim.

Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti līdz  2022. gada 14. maijam. Plānotais projekta uzsākšanas laiks – no 01.06.2022. līdz 31.12.2022., projekta ilgums no 3 līdz 12 mēnešiem, bet tam jānoslēdzas ne vēlāk kā līdz 31.08.2023.

Konkursa nolikums, iesnieguma veidlapas un informatīvie materiāli publicēti Izglītības pārvaldes mājaslapā: http://vip.ventspils.lv/parvalde/projekti-un-programmas/pumpurs/jauniesu-iniciativu-projekti/. Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

Projektus var iesniegt:

  • personīgi Ventspils Izglītības pārvaldē, Raiņa ielā 10, Ventspilī,
  • pasta sūtījumā, adresējot Ventspils Izglītības pārvaldei, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601,
  • elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: [email protected].

 Lai palīdzētu projektu iesniedzējiem kvalitatīvi sagatavot pieteikumus, otrdien, 22. martā, plkst. 14:00 tiešsaistē tiks organizēts informatīvais seminārs par projektu konkursu. Interesentus aicinām pieteikties semināram, sūtot ziņu uz e-pastu: [email protected].