Tiek īstenots projekts “Ventspils – jauniešiem draudzīga pilsēta”

Ventspils Jauniešu māja šajā gadā īsteno projektu “Ventspils – Jauniešiem draudzīga pilsēta”, kuras ietvaros ir paredzēts izstrādāt kvalitatīvu un ilgtspējīgu atbalsta programmu darbā ar jaunatni, apzinot un analizējot jauniešu vajadzības, kā arī stiprinot jauniešu līdzdalības mehānismu un starpinstitūciju sadarbību.

Projekta ietvaros tiks veikta esošās situācijas apzināšana par Ventspils jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tai skaitā jauniešu ar ierobežotām iespējām vajadzību izpēte. Tāpat tiks organizētas vairākas jauniešu līdzdalības mehānisma stiprināšana aktivitātes. Viens no dinamiskākajiem pasākumiem iecerēts “Ideju hakatons”, kurā jaunieši kopā ar ekspertiem un mentoriem varēs attīstīs savas idejas un ierosinājumus, kā pilnveidot pilsētvidi jauniešu vajadzībām.

Sadarbībā ar Ventspils pašvaldības Jaunatnes lietu komisiju un aktīvajiem skolēnu pašpārvaldes pārstāvjiem tiks veidotas fokusa grupas, kas veicinās starpinstitūciju sadarbību un jauniešu iesaisti pašvaldības un sabiedrības norisēs.

Arī jauniešiem ļoti aktuālajai karjeras tēmai tiks veltīts video sarunu cikls ar nosaukumu “Ko tālāk?”. Šādās video sarunās piedalīsies trīs cilvēki – profesijā ieinteresētais skolēns, šīs profesijas students un profesijas pārstāvis. Papildus sarunām jauniešiem tiks piedāvāta iespēja kopā ar amata lietpratēju apgūt jaunas prasmes, praktiski piedaloties meistarklasēs.

Šis projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros, saņemot valsts budžeta finansējumu.