Aicinām nozares speciālistus strādāt skolās

Par skolotāju var strādāt arī speciālisti, kas ieguvuši augstāko izglītību mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un apguvuši vismaz 72 stundu kursu pedagoģijā.

Ventspils Izglītības pārvalde aicina atsaukties erudītus cilvēkus, kuri apzinās, ka paralēli savam tiešajam darbam varētu un gribētu strādāt arī skolā, piemēram, vienai klasei mācot, piemēram, matemātiku, inženierzinības, informātiku, latviešu valodu. Bet netrūkst arī pilnas slodzes vakanču, kur speciālistam, apgūstot pedagoģijas kursu, būtu iespēja iegūt pamatdarbu skolā. Pirmajā gadā skolas darbā speciālistam palīdzēs arī mentors.

Kāds, iespējams, ir gatavs un izjūt aicinājumu vienu stundu nedēļā 7. klases skolēniem mācīt jauno mācību priekšmetu inženierzinātnes. No vienas puses, tas nav daudz – mācīt priekšmetu tikai vienai klasei, taču, no otras puses, arī piecas mācību stundas skolai, kurā pārējie šī priekšmeta pedagogi ir ļoti noslogoti, ir liels atspaids un ieguvums. Savukārt speciālists iegūs iespēju paraudzīties uz skolas dzīvi un mācību procesu no cita skatu punkta, tādējādi bagātinot arī sevi.

Apzināmies, ka 72 stundu kursu pedagoģijā individuāli katram būs sarežģīti apgūt. Tamdēļ izsludinām pieteikšanos, lai organizētu mācību grupu interesentiem, kuri pēc tam būtu gatavi vadīt kādu mācību priekšmetu nodarbības Ventspils skolās.  Kursu norise plānota pavasara mēnešos, bet jau no septembra varēs uzsākt darbu skolā. Dalības maksu kursos segs Ventspils Izglītības pārvalde.

2022. gada sākumā ir šādas “mazās” vakances (no 2 līdz 15 kontaktstundām nedēļā) Ventspils skolās:

 • Matemātika – 4 skolās
 • Inženierzinības – 2 skolās
 • Ķīmija – 2 skolās
 • Fizika
 • Sports
 • Dizains un tehnoloģijas
 • Informātika – 2 skolās
 • Latviešu valoda – 3 skolās
 • Kora diriģents
 • Loģika
 • Robotika
 • Grāmatvedība
 • Tiesības
 • Angļu valoda
 • Vēsture

Pilnas slodzes vakances Ventspils skolās:

 • fizikas skolotājs
 • vēstures un sociālo zinību skolotājs
 • speciālās izglītības skolotājs
 • angļu valodas skolotājs
 • datorikas skolotājs

Interesentus, kuri vēlas strādāt par pilnas vai nepilnas slodzes skolotājiem, lūdzam līdz š.g. 18. martam aizpildīt tiešsaistes pieteikšanās veidlapu: https://bit.ly/72hkursi