Darbu sākusi Jaunatnes lietu komisija

Piektdien, 21. janvārī, uz pirmo sanāksmi pulcējās Ventspils valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu komisija, ievēlot gan komisijas vadību, gan jau līdzdarbojoties ar jaunatnes jomu saistītu lēmumu pieņemšanā. Komisijas personālsastāvu Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja 2021. gada nogalē.

Jaunatnes lietu komisijas mērķis ir veicināt pašvaldības darba ar jaunatni plānošanu un īstenošanu, lai uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā.

Par Jaunatnes lietu komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēts Roberts Budigins, bet par priekšsēdētāja vietnieku Kārlis Vočtavs. Komisijas sastāvā ir virkne gados jaunu cilvēku, tostarp Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas pašpārvaldes prezidente Alise Plotova, Ventspils Tehnikuma pašpārvaldes pārstāvis Endijs Bertāns, Ventspils Augstskolas Studentu padomes prezidente Marta Anete Vinniņa, kā arī citi, kuru ikdienas darba pienākumi saistīti ar jauniešiem nozīmīgām jomām.

Komisija līdzdarbojas “Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu konkursā” saņemto pieteikumu izvērtēšanā. 2022. gada konkursa 1. kārtā iesniegti 7 projekti, bet konkursa apakšprogrammā “Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām” iesniegti 2 projekti. Ar šiem projektu pieteikumiem komisijas locekļi iepazīsies un nākamajā sanāksmē lems par rekomendācijām pašvaldībai atbalstīt to īstenošanu.

Ventspils Izglītības pārvalde un Ventspils Jauniešu māja 2022. gadā uzsākusi īstenot projektu “Ventspils – Jauniešiem draudzīga pilsēta”. Tā uzdevums būs ciešā sadarbībā ar Jaunatnes lietu komisiju, Ventspils jauniešiem, kā arī ekspertiem izstrādāt kvalitatīvu un ilgtspējīgu atbalsta programmu darbā ar jaunatni, apzināt un analizēt jauniešu vajadzības, kā arī stiprināt jauniešu līdzdalību un iesaisti sabiedriskajā dzīvē.

22.01.2022.