Jauno Vides Reportieru Programma

Jaunie vides reportieri ir vides izglītības programma jauniešiem no 11 – 25 gadu vecumam ar mērķi pētīt, izzināt vides problēmas, popularizēt risinājumus un apgūt mūsdienu mediju rīkus sabiedrības informēšanai.🌱

Katru gadu labāko darbu autori tiek izvirzīti starptautiskajam konkursam, kura darbus vērtē eksperti no starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental education) valdes, ANO Vides programmas (UNEP), Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) un Eiropas Vides aģentūras (EVA), kā arī plašsaziņas līdzekļiem. Labāko darbu autoriem ir iespēja gūt starptautisku atzinību, sertifikātu un publicitāti.

Konkursa mērķis un dalībnieki

Jauno Vides reportieru konkursu rīko Nodibinājums “Vides izglītības fonds”. Konkursā var iesūtīt darbus, kas apraksta noteiktu vides problēmu, veic iemeslu un iespējamo risinājumu izpēti, parādot šo informāciju plašākai sabiedrībai viegli uztveramā veidā.

Jauno Vides reportieru konkurss notiek katru gadu un tas ir atvērts no 11 līdz 25 gadu veciem jauniešiem. Konkursa darbus vērtē žūrija trīs formāta kategorijās (raksti, foto un video), kā arī trīs vecuma kategorijās (11-14, 15-18, 19-25). Dalībnieki var pieteikties strādāt grupās vai arī individuāli un var iesniegt vairāk par vienu darbu konkursam. Piesakoties kā grupai, darbs tiek vērtēts vecuma kategorijā atbilstoši grupas vecākajam dalībniekam.

Darbu iesniegšanas noteikumi

Visiem darbiem jāiekļauj:

  • Autora/u vārdu, uzvārdu,
  • Vecumu,
  • Izglītības iestādes vai pārstāvētās neformālās jauniešu grupas, centra u.tml. nosaukumu.

Tāpat darbam neatkarīgi no formāta (foto, video, raksts)

1. jābūt par reāli eksistējošu, konkrētai vietai aktuālu vides problēmu,
2. jāatklāj, jāpiedāvā potenciālo risinājumu vai jāparāda jau eksistējošu labo praksi, kas redzēta citur,
3. rezultāts jāizplata atbilstošai mērķgrupai vai plašākai auditorijai vismaz trīs dažādos veidos (apliecinājumi – saites, foto ar nelielu atsauci/aprakstu jāpievieno darba pielikumā),
4. fotogrāfijām, mūzikai, kas nav autora radīta un tiek izmantota darbā, jābūt izmantošanas atļaujai. Var izmantot arī brīvās pieejas mūziku. (Skat. brīvpieejas avotu piemērus šeit ) 
5. jābūt sasaistītam ar ANO ilgtspējīgās attīstības mērķiem (IAM). Pieteikuma aprakstā jāiekļauj informācija par izvēlēto mērķi, kuru aktualizē savā darbā, raksturojot darba tēmas saikni ar konkrēto mērķi. (Vairāk par IAM https://ej.uz/iam-komikss ,  https://ej.uz/iam-izglitiba )

Konkursa darbu iesniegšana

Konkursa darbi un pieteikuma forma nacionālajam konkursam jāiesniedz, nosūtot uz e-pastu [email protected] ar norādi “JVR konkursam” līdz 2022. gada 31. martam. Pieteikuma formas un izvērtēšanas kritēriji visiem darbu formātiem atrodamas šeit https://ej.uz/jvr-konkursa-pieteikums Nacionālā konkursa uzvarētāji tiks izvirzīti starptautiskam konkursam, kā arī tiks uzaicināti uz Ekoskolu vasaras forumu (ja to drīkstēs organizēt) un jauniešu līderu apmācībām. 

Plašāk par konkursu http://www.videsfonds.lv/lv/jaunie-vides-reportieri