Brīvprātīgais darbs ārzemēs – izaugsmes iespēja arī pandēmijas laikā

Jaunieši vecumā no 18 līdz 30, kuri vēlas popularizēt solidaritāti kā vērtību un palīdzēt risināt vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, tiek aicināti iesaistīties brīvprātīgajā darbā Latvijā vai kādā no Eiropas valstīm.

Lai kļūtu par brīvprātīgo, ir jāveic trīs būtiski soļi –  nepieciešams reģistrēties programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” datubāzē, atrast atbalsta organizāciju Latvijā un uzņēmējorganizāciju ārvalstīs.

Brīvprātīgajā darbā var iesaistīties jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, piedaloties brīvprātīgā darba aktivitātēs no 2 līdz 12 mēnešiem vai sākot no 2 nedēļām, ja dalībnieks ir ierobežotām iespējām vai invaliditāti. Īstermiņa brīvprātīgajā darbā, kas ilgst no 2 nedēļām līdz 2 mēnešiem, var iesaistīties arī jauniešu grupa no dažādām valstīm vismaz 10 cilvēku sastāvā. Brīvprātīgo darbu vietējās kopienas atbalstam var veikt gan Latvijā, gan ārvalstīs, iesaistoties aktivitātēs, kas saistītas ar vidi un ilgtspēju, radošumu un kultūru, veselības aprūpi, sportu, medijiem un komunikāciju, digitālajām prasmēm, jaunatnes politiku u.c. jaunieti interesējošām jomām.

“Piedaloties brīvprātīgā darba projektos, jaunieši ne tikai sniedz savu ieguldījumu vietējās sabiedrības labā, bet nereti gūst pirmo darba pieredzi sev interesējošā jomā un paplašina redzesloku. Nozīmīgs ieguvums ir arī svešvalodas apguve un jauniegūti draugi, turklāt citas valsts un kultūras iepazīšana ļauj “izkāpt no komforta zonas” un iepazīt sevi. Covid-19 pandēmija ir būtiski ierobežojusi daudzas mūsu dzīves jomas, tomēr programma ir veiksmīgi pielāgojusies esošajai realitātei un, ievērojot katras valsts tiesisko regulējumu, ļauj jauniešiem pilnveidot sevi starptautiskā vidē, valstīs, kur epidemioloģiskā situācija ir labāka,” norāda JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja Maija Kolberga.

Par pieredzi veicot brīvprātīgo darbu Ventspilī, vari noskatīties ierakstā

Lai dotos brīvprātīgajā darbā, nepieciešams reģistrēties “Eiropas Solidaritātes korpuss” datubāzēorganizāciju datubāzē atrast nosūtītājorganizāciju, kas palīdzēs sagatavoties pieredzei ārzemēs, kā arī uzņēmējorganizāciju, kas koordinēs brīvprātīgo darbu izvēlētajā valstī. Patlaban datubāzē reģistrējušies 3044 jaunieši no Latvijas, bet organizāciju datubāzē atrodamas 7524 organizācijas. Reģistrējoties datubāzē, jaunieši var aktīvi meklēt sev interesējošu organizāciju un konkrētu projektu, kurā iesaistīties, vai arī nesteidzīgi gaidīt, kad organizācija, īstenojot projektu, uzrunās potenciālo brīvprātīgo. Lēmums par to, vai piedalīties projektā vai ne, ir brīvprātīgā jaunieša ziņā.

Pieteikšanās un dalība brīvprātīgajā darbā ir bezmaksas. Brīvprātīgais nesaņem atalgojumu, taču, piedaloties projektā, tiek segti ceļa, uzturēšanās un vietējā transporta izdevumi, apmaksāti medicīniskās apdrošināšanas izdevumi, kā arī nodrošināta kabatas nauda personīgajiem tēriņiem. Tāpat jaunietim ir iespēja saņemt atbalstu aktivitāšu organizēšanai, vietējās valodas apguvei un personīgai izaugsmei.

Plašāka informācija par „Eiropas Solidaritātes korpuss” programmu, tās projektu konkursiem un dalību tajos ir pieejama www.jaunatne.gov.lv sadaļā Eiropas solidaritātes korpuss.