Kā rakstīt un koordinēt “Erasmus+” jauniešu apmaiņas un skolotāju mobilitāšu projektus

Ventspils Digitālais centrs aicina izglītības iestāžu vadītājus, pedagogus un projektu administratorus apgūt, kā rakstīt un koordinēt “Erasmus+” jauniešu apmaiņas un skolotāju mobilitāšu projektus, kuru īstenošana sniedz plašas iespējas pieredzes apmaiņai ar ārvalstu partneriem, ekspertu piesaistei savai skolai, kā arī citu programmu īstenošanai atbilstoši skolas vajadzībām.

“Erasmus+” ir ES programma laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā, kas atbalsta iedzīvotāju personisko un profesionālo attīstību. Kvalitatīva, iekļaujoša izglītība un apmācība, kā arī ikdienišķā un neformālā mācīšanās nodrošina visu vecumu dalībniekiem zināšanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas jēgpilnai līdzdalībai demokrātiskā sabiedrībā, starpkultūru izpratnei un veiksmīgai ienākšanai darba tirgū.

“Erasmus+” mācību mobilitātes ir iespēja izglītībā un apmācībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs, dodoties uz kādu no Erasmus+ partnervalstīm, lai padziļinātu savu profesionalitāti un pārvestu uz Latviju jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi.

Apmācības notiks tiešsaistē ZOOM un Moodle platformās 22., 24., 29. novembrī no plkst. 15:00 – 16:30, kopā 6 akadēmiskās stundas. Pieteikties iespējams līdz 21. novembrim šeit: www.adre.se/piesakieserasmus.

Apmācību programma:

  • Gatavošanās projekta iesniegšanai un īstenošanai.
    • Darba uzsākšana: skolas reģistrācija, OID koda iegūšana, Participants Portal un Application Forms lietošana, Erasmus+ vadlīnijas, pieejamais atbalsts no VIAA un JSPA, finansējuma saņemšana (Valsts kases konts un tā pārvaldnieks), tajā skaitā līdzmaksājums. Organizācijas akreditācija.
  • Projekta izstrāde.
    • Darbs Application Forms – projekta pieteikuma sagatavošana (sadaļas un padomi, ko labāk rakstīt), partneru meklēšana (un ko ņemt vērā), iespējas skolēniem un skolotājiem. Mājas darbs (brīvprātīgi), kurā dalībnieki izveido savas idejas aprakstu atbilstoši projekta pieteikuma formai.
  • Projekta īstenošana.
    • Darbs Mobility Tool+ sistēmā, partneru un dalībnieku līgumi, Youthpass sertifikāta sagatavošana, Europass Mobility dokumenta sagatavošana, uzņemošās organizācijas izsniegts apliecinājums, projekta budžeta pozīcijas un piešķirtā finansējuma izlietojums, publikācijas prasības, gala atskaite. Projekta ideju (mājas darbu) apskats.

Nodarbības vadīs pasniedzēja Laura Lauberga – Nikolova. Maksa par kursu: 25 EUR. Apmācību noslēgumā dalībnieki saņems Ventspils Digitālā centra sertifikātu.

Papildus informācija Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3, rakstot uz e-pastu [email protected] vai zvanot pa tālruni 63607607.