Noslēdzies skolu kopprojekts – labdarības akcija “Palīdzi, lūdzu, izdzīvot!”

Šī brīža situācija pasaulē daudz ir ņēmusi, bet labestību, kas mīt sirdī, tai atņemt nav varas, sirdsgudrība mūsos dzīvos vienmēr. Vissirsnīgākie paldies Ventspils skolu skolēniem, vecākiem, skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem par lielo atsaucību un sirds siltumu, piedaloties labdarības akcijā “Palīdzi, lūdzu, izdzīvot!”

Ziedojumi šonedēļ ceļoja uz Ugāles dzīvnieku aizsardzības biedrību “Ar sirdi delnā”, Talsu dzīvnieku patversmi “Ausma”, Ventspils dzīvnieku aizsardzības biedrību “Par dzīvnieku tiesībām”, kā arī pie ļaudīm, kam mājās pie kājām glaužas kāds mīļots ķepainis, bet radušās grūtības nodrošināt viņam ikdienā nepieciešamo.

Juris Rubenis reiz teicis – mīlestība samazina pasaules izmērus. Un to patiešām sajutām –  ne lielais, varenais un pārlieku košais, bet kluss, patiess, līdz sirds dziļumiem teikts paldies ļauj pasaulei būt gaišākai, tuvākai un vienotākai.

Sirsnīgs paldies Ventspils 1. pamatskolas, Ventspils 2. pamatskolas, Ventspils 3. pamatskolas, Ventspils Pārventas pamatskolas, Ventspils Centra sākumskolas, Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas, Ventspils 2. vidusskolas, Ventspils 4. vidusskolas, Ventspils 6. vidusskolas skolēniem, vecākiem, skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem.

Dziļā pateicībā un nododot sveicienus no vairāk nekā 250 mūsu mazajiem brāļiem astaiņiem, Santa Vīkele, Ventspils pilsētas skolu audzināšanas darba jomas koordinatore audzināšanas jomas koordinatore