Ventspils skolēnu pašpārvaldes īstenos labbūtības projektus

Ventspils 4. vidusskolas, Ventspils 2. vidusskolas un Ventspils 1. pamatskolas pašpārvaldes saņēmušas valsts finansējuma atbalstu, lai katra savā skolā šā gada nogalē īstenotu jauniešu iniciatīvas projektus “Labbūtības ceļakarte skolā”.

Labbūtības projektu mērķis ir sniegt atbalstu skolēnu pašpārvalžu iniciatīvām, kuras tiks īstenotas skolas vidē. Jau iepriekš pārstāvji no skolēnu pašpārvaldēm piedalījās Jaunatnes un starptautisko programmu aģentūras organizētajās mācībās, kurās jaunieši apguva zināšanas par skolēnu labbūtības ceļakartes izstrādi, kā arī tika identificētas nepieciešamās aktivitātes, balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībām. Dalība mācībās skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem nostiprināja psihoemocionālo un pilsoniskās līdzdalības kompetenci Latvijas izglītības iestādēs, veidojot pilsoniski aktīvu, līdzdalībā balstītu jauniešu paaudzi pēc-Covid19 laikmetā.

Īstenojot šos labbūtības projektus Ventspils 4. vidusskolā, Ventspils 2. vidusskolā un Ventspils 1. pamatskolā, notiks izglītojošas nodarbības ar lektoriem un psihologiem, kurās tiks iepazītas tēmas par cīņu ar stresu, par stresa ietekmi uz jaunieša mentālo veselību, kā uzlabot savu emocionālo labsajūtu, kā veiksmīgāk plānot laiku un par vienaudžu sadarbības modeli “jaunietis jaunietim”. Pateicoties lekciju cikliem un nodarbībām, skolēni labāk apzināsies savas problēmas un pratīs rast tām risinājumus, jaunieši kļūs pašpārliecinātāki, drosmīgāki un atvērtāki. Starp skolēniem tiks izveidotas vienaudžu atbalsta grupas, kuras darbosies ar “jaunietis jaunietim” pieeju, tādējādi uzlabojot kopējo skolas mikroklimatu.

Tāpat skolās tiks labiekārtotas un izveidotas labbūtības telpas, kuru izveidē iesaistīsies paši skolēni, iekārtojot telpu, piemēram, gatavojot sēžammaisus un organizējot sarunu pasākumus. Šādu telpu izveide, veicinās iekļaujošu un brīvi vidi skolā, kas būs pieejam ikvienam skolēnam.

Projekti tiek īstenoti Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros, saņemot valsts budžeta finansējumu kopā 3000 eiro. Kopā šoruden Latvijā 122 izglītības iestādēs pašpārvaldes īstenos šādus labbūtības projektus.