MEIKATONS “AGRITECH 2021”

🌲 Meikatona mērķis ir 48 stundu laikā radīt jaunus, dzīvotspējīgus, uz modernām tehnoloģijām, inovācijām balstītus projektus / produktus, kas risina kādus no aktuālajiem jautājumiem lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā.

Meikatona gala produkts, kuru vērtēs žūrija, var būt jebkurā formā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar koncepciju, dizainu, plānu, prototipu, produktu, lietotājprogrammu, programmatūru, aparatūru utt.

Meikatona produkta saturs: attiecas uz jebkuru produkta elementu vai tā daļu, ieskaitot ideju, koncepciju, jebkuru saturu, kas izmantots produkta prezentēšanā, programmatūru, pirmkodu, struktūru, izkārtojumus, grafiskos attēlus vai video, prezentāciju, datus, programmas, domēna nosaukumus, projektus, tehniskās dokumentācijas vai jebkurš cits būtisks saturs.

🙋Piedalies Meikatons “AgriTech2021” un vinnē vērtīgas naudas balvas!
👉 Pieteikšanās līdz 28.septembrim!