Franču un itāļu brīvprātīgās devušās mājup

Noslēdzies brīvprātīgā darba projekts, kuru kopš šī gada februāra Ventspils Jauniešu mājā veica divas jaunietes Lūsija Miloua no Bordo (Francija) un Alessandra Lupo no Romas (Itālija).

Šo sešu mēnešu garumā jaunietes attālināti vadīja itāļu un franču valodas nodarbības gan iesācējiem, gan cilvēkiem jau ar esošām valodas zināšanām. Kopā ar Jauniešu mājas aktīvajiem jauniešiem tapa dažādi pasākumi, gan attālināti, gan klātienē, piemēram, kultūras un ēdienu gatavošanas vakari, tiešsaistes spēļu šovi “Kārums karaliene”, detektīvu spēle, dabas mākslas diena, foto pastaigas nodarbības, nakts velo brauciens un Zemes stundai veltītas aktivitātes.
Projekta ietvaros tapa lielformāta spēle ar nosaukumu “Cik sver tava ietekme?”, kas tika veidota lai veicinātu jauniešos izpratni par vides tēmām un katru ikdienas izvēli. Šī lielformāta spēle tiks tulkota latviešu valodā un būs pieejama arī kā mācību materiāls skolām, kā arī citiem interesentiem. Šī lielformāta spēle vasaras mēnešos tika izspēlēta arī kopā  ar Ventspils novada jauniešiem Puzē, Piltenē, Jūrkalnē un Ancē.

Eiropas brīvprātīgā darba projektā Lūsija un Alessandra tuvāk iepazina jaunatnes darbu, apguva prasmes pasākumu un projektu veidošanā, kā arī ieguva pamatzināšanas latviešu valodā. Projekta laikā jaunietēm bija iespēja arī ceļot pa Latviju un iepazīt tuvāk gan cilvēkus, gan dabu. Kopumā Ventspils Jauniešu mājā īstermiņa un ilgtermiņa brīvprātīgā darba projektus ir veikuši jau 30 jaunieši no dažādām Eiropas valstīm. Jauniešu ceļa un uzturēšanās izdevumus, nelielu kabatas naudu finansē no Eiropas Solidaritātes korpusa līdzekļiem