Ventspils Mākslas skola uzņem jaunus audzēkņus

Ventspils Mākslas skola sākusi jaunu audzēkņu uzņemšanu 2021./2022. mācību gadam. Pieteikšanās notiek  darbdienās no plkst. 12.00 līdz plkst. 18.00. Pieteikties aicināti bērni un jaunieši, kas vēlas pavadīt laiku mākslinieciski radoši – zīmējot, gleznojot, veidojot, aužot, atspiežot grafikas iespiedtehnikas, veidojot animācijas filmiņas un uzzinot vēl daudz interesanta.

Piesakoties Ventspils Mākslas skolai, bērni no 8 gadu vecuma un arī nedaudz vecāki bērni septiņos mācību gados varēs apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla”.

Ja sasniegti jau 15 gadi, jaunieši aicināti iestāties studiju kursā un trijos gados iepazīties ar vizuālās mākslas pasauli.

Paši mazākie mākslas interesenti vecumā no 4 līdz 6 gadiem tiek gaidīti sagatavošanas klasītēs, lai zīmējot, gleznojot un veidojot ar mālu attīstītu mākslinieciskās iemaņas, bet septiņus gadus vecajiem mākslas cienītājiem palīdzēsim realizēt mākslinieciskās idejas un attīstīt radošo domāšanu. 

Dokumentu iesniegšana noritēs līdz 30. augustamVairāk informācijas, apmeklējot Ventspils Mākslas skolas mājaslapu  www.ventspilsmakslasskola.lv/jaunu-audzeknu-uznemsana/ vai zvanot pa tālruni 63622423.