Pusaudžu resursu centri Ventspilī, Valmierā un Daugavpilī !

Kopš 1.jūlija, darbu ir uzsākušas trīs jaunas Pusaudžu resursu centra (PRC) filiāles – Valmierā, Ventspilī un Daugavpilī, savukārt Rīgas un Liepājas centros ir paplašinātas iespējas pusaudžiem saņemt palīdzību.

Turpmāk ikviens pusaudzis ar mentālās veselības grūtībām un viņa ģimene var pieteikties kādā no Pusaudžu resursu centriem un saņemt profesionālu, multidisciplināru un draudzīgu palīdzību bez maksas.

“Liels ieguvums ir mūsu komanda, kurā strādā 40 pieredzējuši speciālisti, tostarp bērnu psihiatri un pusaudžu narkologi, jo viņu zināšanas un palīdzība tagad ir pieejama arī pusaudžiem reģionu centros”, komentēja Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa.

“Pandēmijas laikā ļoti strauji pieauga pieprasījums pēc palīdzības un ir pieaudzis arī to pusaudžu skaits, kuri paši sazinās ar PRC un piesakās pēc palīdzības.

Izplatītākās problēmas, kuras viņi min, ir depresijas simptomātika – 56% (nomāktība, motivācijas zudums, noslēgtība, vientulības, bezpalīdzības izjūta), pašnāvības domas un/vai paškaitējums – 45%, paštēla traucējumi – 40% (zems pašvērtējums, paškritika, sevis nepieņemšana), kā arī socializēšanās grūtības un ģimenes konflikti -40% (vecāku kritiskums, nepieņemšana, sociālā atstumšana, grūti izveidot draudzības).

Pusaudžu resursu centra vadītāja, bērnu psihiatre dr.Anete Masaļska: “Reģionos šāda veida palīdzība pusaudžiem ir bijusi, var teikt, nepieejama, tāpēc priecājamies, ka ir iespēja veidot Pusaudžu resursu centra filiāles un piesaistīt labus speciālistus reģionos, ar kuriem turpmāk strādāsim vienā komandā. Komandas darba princips ir ļoti svarīgs, jo pusaudžu problēmas bieži ir sarežģītas, kur jāiesaistās ne tikai psihologam vai psihiatram, bet arī fizioterapeitam, uztura speciālistam un citiem kolēģiem. Tāpat profesionāls atbalsts nepieciešams arī pusaudžu vecākiem, jo īpaši, ja pusaudzim ir suicīda riski, kas ir smaga situācija visai ģimenei.” PRC ir pieejami resursi arī pusaudžu vecākiem kā galvenajām atbalsta personām- gan vecāku atbalsta un psihoedukatīvas grupas, gan individuālas konsultācijas. Vecāku grupās tiek apskatītas tādas tēmas kā pusaudžu vecumposma galvenie uzdevumi, attiecības ģimenē un ārpus tās, ģimenes komunikācijas veidi, psihiskā veselība un rūpes par to. Kā var redzēt mūsu centra iekšējā diagnostiskajā uzskaitē, praktiski visos atkarību risku gadījumos speciālisti konstatē arī citas mentālās veselības grūtības. Alkohola un vielu atkarību riska pusaudžiem tie pārsvarā ir uzvedības traucējumi – klaiņošana, skolas kavējumi, agresija, kā arī paaugstināta trauksme. Procesu atkarību riska pusaudžiem – biežāk novērojama depresija un paškaitējums, kā arī nepamanīti bērnības psihiskās veselības traucējumi, piemēram, uzmanības deficīts un hiperaktivitāte,” A.Masaļska.

Lai vērstos pēc palīdzības, sazinieties ar Pusaudžu resursu centru

Ventspilī- tālrunis +371 25458111; e-pasts [email protected]

Rīgā – tālrunis +371 29164747; e-pasts [email protected]
Liepājā- tālrunis +371 26623422; e-pasts [email protected] Valmierā- tālrunis +371 26433366; e-pasts [email protected] Daugavpilī- tālrunis +371 25635533; e-pasts [email protected]