Iespēja pieteikties finansējumam, lai organizētu bērnu un jauniešu nometnes

Līdz 12. jūlijam aicinām iesniegt pieteikumus projektu konkursā, lai saņemtu finansējumu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai vasaras brīvlaikā

Dalībnieki nometnēs var būt vecumā no 7 līdz 18 gadiem un finansiālais atbalsts paredzēts līdz 95 eiro par katru dalībnieku nometnē. Ventspils nometnēs kopā plānots iesaistīt vairāk nekā 400 bērnus un jauniešus. Ir iespēja organizēt dienas vai diennakts nometnes gan telpās, gan brīvā dabā. Nometnes norises laikam jābūt vismaz 5 dienām. Tāpat būtiski, ka visas konkursā atbalstītās nometnes jāreģistrē valsts nometņu datubāzē, kā arī jāievēro Ministru Kabineta noteikumi par bērnu nometņu organizēšanu un darbību.

Finansējums teju 39 tūkstošu eiro apmērā nometņu norisei piešķirts no valsts budžeta un programmu “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” Ventspils pilsētas pašvaldība īsteno sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru. Šīs programmas mērķis ir sniegt atbalstu bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, viņu labizjūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā, akadēmisko zināšanu nepilnību novēršanā, kas radušies attālināta mācību procesa rezultātā, kā arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku mazināšanā.

Tā kā priekšlikumu par nometņu atbalsta programmas finansēšanu Ministru Kabinets atbalstījis vien š.g. 27.maijā un  nometņu īstenošana iespējama tikai vasaras brīvlaikā, tad Izglītības pārvalde projektu pieteikumu izvērtēšanu paredzējusi veikt operatīvi, lai jau jūlija pēdējās nedēļās, būtu iespējams uzsākt pirmo nometņu īstenošanu. Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapā http://vip.ventspils.lv.