Ventspils pilsētas dome piešķir papildu finansējumu vairāk nekā 14 500 eiro apmērā bērnu un jauniešu īslaicīgai nodarbinātībai 2021. gada vasaras brīvlaikā

Lai nodrošinātu bērniem un jauniešiem iespēju vasarā nopelnīt un uzlabot savu finansiālo stāvokli, kā arī iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi, Ventspils pilsētas dome nodrošina līdzfinansējumu skolēnu darbam vasaras brīvlaikā divās programmās:

  1. Ventspils pilsētas pašvaldības organizētā nodarbinātības programma skolēniem vecumā no 13 līdz 14 gadiem;
  2. Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā nodarbinātības programma skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot).

2021. gadā pašvaldības piešķirtais finansējums paredz nodrošināt ar darba vietām 287 bērnus un jauniešus. Ņemot vērā darba devēju atsaucību, šogad kopumā vasaras nodarbinātības programmā skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot) ir saņemti 28 darba devēju pieteikumi, kopumā piedāvājot  nodrošināt ar darba vietām 382 bērnus un jauniešus, kas ir par 125 darba vietām vairāk nekā 2020. gadā un par 79 darba vietām vairāk nekā 2019. gadā.

Lai nodrošinātu visas darba devēju piedāvātās darba vietas skolēniem, ir nepieciešams par 14 500 eiro lielāks finansējums nekā sākotnēji tika plānots jeb kopā  105 000 eiro. . Rezultātā 2021. gada bērnu un jauniešu īslaicīgās nodarbinātības  programmā tiktu atbalstītas 415 darba vietas, no tām:

  • 382 skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kur pašvaldība nodrošina 50% algas līdzfinansējumu no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas.
  • 33 skolēniem vecumā no 13 līdz 14 gadiem, kur pašvaldības nodrošina 100% algas finansējumu no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas.