SPORTIVE Pašizaugsmes un sporta nometne jauniešiem

Nometņu datumi:

 • 12.-17.07. Jauniešiem 10-13 gadiem
 • 19.-24.07. Jauniešiem 14-17 gadiem
 • 02.-07.08. Jauniešiem 14-17 gadiem
 • 09.-14.08. Jauniešiem 10-13 gadiem

Norises vieta: Dzelda, Skrundas novads

APRAKSTS:

“SPORTIVE Pašizaugsmes un Sporta Nometne Jauniešiem 2021” ir Organizācijas SPORTIVE organizētas nometnes, kuru mērķis ir caur aktīvu un jautru laika pavadīšanu, veicināt jauniešos izaugsmi. Kā arī dot jauniešiem rīkus, lai katrs no viņiem spētu “dizainēt” pats savu, visvēlamāko realitāti!

NOMETNES MĒRĶIS:  Aktīva, jautra un jēgpilna laika pavadīšana. 6 nometnes dienās, apgūsim 6 nozīmīgus elementus sevis iepazīšanai un pilnveidošanai, kas kalpos kā pamati, veiksmīgas dzīves veidošanā (tēmas pielāgotas katrai nometnei un vecuma grupai individuāli).

IEGUVUMI:

 • PĀRLIECĪBAS par sevi stiprināšana;
 • Izpratne par FIZISKO AKTIVITĀŠU nozīmi dzīvē & SPORTS kā jautra laika pavadīšana;
 • VESELĪGA DZĪVESVEIDA un DISCIPLĪNAS izpratnes veicināša;
 • SEVIS iepazīšana – kas es esmu?;
 • ANGĻU VALODAS uzlabošana;
 • DABAS un AUGU Pasaules iepazīšana (izzinošs pārgājiens pie dabas);
 • KOMUNIKĀCIJAS prasmju pilnveidošana;
 • DARĪT UN RĪKOTIES – es varu!

TĒMAS*:

 • Sevis izprašana un iepazīšana;
 • Mērķi, sapņi un vīzija;
 • Angļu valoda;
 • Komunikācija;
 • Fiziskais ķermenis un tā nozīme;
 • Veselīgs dzīvesveids un SPORTS;
 • Dzīves vērtības;
 • Līderība un komanda.

* tēmas tiek pielāgotas attiecīgi katrai vecuma grupai.

Dalība nometnē: 255 EUR

Iekļauts:

 • Ēdināšana 4 reizes dienā
 • Personāla izmaksas
 • Nometnes programmas nodrošināšanai nepieciešamais inventārs un rekvizīti
 • Organizatoriskās izmaksas (kancelejas preces, grāmatvedība, u.c)
 • CTA apdrošināšana

NOMETNES VADĪTĀJI:

IEVA INNUSA (Apliecības nr. 086-00041)

 • Organizācijas SPORTIVE dibinātāja un vadītāja
 • Ar iegūtu starptautisko pieredzi un izglītību Nīderlandē, izaugsmes treneris
 • Jauniešu Mentors programmā Future Heroes Latvija

  ARNIS ALFEROVS (Apliecības nr. 086-00040)

 • Organizācijas SPORTIVE valdes loceklis un projektu vadītājs
 • Vispārējās fiziskās sagatavotības speciālists
 • Vīrišķības un disciplīnas treneris

NOMETNES ĪPAŠIE VIESI:

(var mainīties – piemeklēti atbilstoši katrai vecuma grupai un nomentei atšķirīgi)

DACE BRIEDE- ZĀLĪTE

 • Jauniešu akadēmijas „Pacelt Pasauli” dibinātāja un vadītāja
 • Diplomēta Londonas „Koučinga Akadēmijas” (The Coaching Academy) personīgās izaugsmes speciāliste.
 • „Mērķu plānošanas” (Goal  Mapping) trenere

EDGARS STALIDZĀNS

 • Sertificēts geštaltpraktiķis psihoterapijas “Rīgas Geštalta Institūtā”
 • Saskarsmes persona
 • Sociālais asistents

Pieteikšanās: [email protected] vai 22000221

Dalībnieku skaits vienā nometnē – 20 dalībnieku!