Jauniešu uzņēmums aicina atbalstīt pūļa finansējuma piesaistē

Ventspils skolēnu mācību uzņēmums “Clay Play” ir starp tiem 10 uzņēmumiem, kuri iekļuvuši “Swedbank” un “Junior Achievement Latvia” organizētā konkursa “Biznesa skices”  finālā. Jaunieši ražo dabai draudzīgas krāsojamas rotaļlietas.

Fināla kārtā dalībniekiem ir uzdevums piesaistīt finansējumu savas idejas attīstībai un īstenošanai. Sadarbībā ar platformu “Projektu banka” līdz 4. martam visi interesenti tiek aicināti atbalstīt biznesa idejas, kļūstot par ieguldītājiem. Katram atbalstītājam tiek solīti īpaši labumi vai nosacījumi, iegādājoties preces.

Jaunieši ir Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolēni un par savu ideju stāsta: “Mūsu produkts ir labākais, jo rotaļlietas ražošanā tiek otrreizēji izmantots papīrs, mūsu produkta pašizmaksa un cena ir salīdzinoši zema, tādējādi esam makam draudzīgi, kā arī aktualizējam materiālu vairākkārtēju izmantošanu”. Ideja jauniešiem radusies, piedaloties starptautiskajā projektā “DigiYouth”, kurā 2020. gada nogalē iegūta 1. vieta.

Darbības uzsākšanai “Clay Play” nepieciešami 900 eiro, kurus jaunieši cer savākt ar atbalstītāju palīdzību. Tos paredzēts izlietot, iegādājoties ražošanai nepieciešamās iekārtas un izejmateriālus. Iepazīties ar biznesa ideju un sniegt atbalstu var šeit: http://bit.ly/3amm6YX