Izsludināta pieteikšanās konkursā “Labākais darbā ar jaunatni 2020”

Lai izteiktu atzinību pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, jauniešu centriem, kā arī jaunatnes organizācijām un biedrībām, kas veica darbu ar jaunatni par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā, Izglītības un zinātnes ministrija organizē konkursu “Labākais darbā ar jaunatni 2020”.

Konkursa laureātu godināšanas ceremoniju Izglītības un zinātnes ministrija š.g. decembrī organizēs sadarbība ar Ventspils pilsētu, kura 2020. gadā ir Latvijas Jauniešu galvaspilsēta.

Par pretendentiem konkursā var būt jaunatnes organizācijas un biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, darbā ar jaunatni iesaistītās personas, jauniešu centri, kā arī pašvaldības. Pretendenti var tikt pieteiktas astoņās kategorijās:

  1. Labākais starts
  2. Straujākais lēciens
  3. Līdzdalības stiprinātājs
  4. Veiksmīgākais projekts
  5. Drosmīgākais projekts
  6. Viedais atbalsts
  7. Jauniešiem draudzīga vide
  8. Iedvesmas dzirksts

Pieteikumus dalībai konkursā var iesniegt līdz 2020. gada 4. decembrim. Sīkāka informācija par pieteikšanos, nolikums un pieteikuma veidlapas publicētas www.jaunatneslietas.lv.

Izglītības un zinātnes ministrija konkursu “Labākais darbā ar jaunatni” organizē reizi divos gados un Ventspils pašvaldība 2016. gadā saņēma apbalvojumu kategorijā “Straujākais lēciens”, savukārt 2019. gadā uzvarēja Izglītības un zinātnes ministrijas konkursā “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2020” un šogad klātienes vai attālinātā formātā organizē jaunatnes jomas pasākumus arī nacionālā mērogā.