Uzsākta Ventspils jauniešu brīvprātīgā darba programma

Ventspils Jauniešu māja 2020. gadā uzsāk jau agrāk iecerētu programmu, lai veicinātu jauniešu iesaisti brīvprātīgā darba veikšanā un jaunu prasmju un pieredzes iegūšanu.

Brīvprātīgā darba programma paredz:

  • paveiktā brīvprātīgā darba stundu uzskaiti gada garumā un apliecinājuma pasniegšanu svinīgā pasākumā,
  • informāciju par brīvprātīgā darba vakancēm,
  • brīvprātīgo un brīvprātīgā darba devēju izglītošanu.

Brīvprātīgā darba stundu uzskaitei jaunieši izmantos īpaši šim mērķim izveidotas grāmatiņas, kurās pēc katra darba veikšanas brīvprātīgā darba devējs ieraksta stundu skaitu. Grāmatiņas jaunieši var saņemt Ventspils Jauniešu mājā.

Kopā 2020. gadā brīvprātīgais darbs pie viena vai vairākiem darba devējiem jāveic vismaz 30 stundu apjomā, tad gada beigās jaunietis saņems pilsētas mēroga apliecinājumu un pateicību par ieguldīto darbu.

Informācijas apritei tiks izmantota sociālā tīkla Facebook grupa “Brīvprātīgais darbs Ventspilī”, kurai aicinām sekot visus interesentus, bet darba devējus šeit aicinām publicēt piedāvātās vakances. Tāpat aicinām izmantot citos kanālos iegūto informāciju par iespējām veikt brīvprātīgo darbu vai arī pašiem individuāli piedāvāt savu palīdzību organizācijām.

Jau šobrīd ir zināms, ka “Ventspils – Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2020” ietvaros šogad vēl notiks šādi pasākumi, kuros aicināsim brīvprātīgos palīgus dažādos uzdevumos:

  • Pieredzes apmaiņas seminārs Latvijas jaunatnes darbiniekiem (9.-10.oktobris)
  • Konference “Digitālais darbs ar jaunatni” (29. oktobris)
  • Helovīna Šausmu trase (30.-31. oktobris)
  • Konkursa “Ventspils IT izaicinājums 2020”  fināls (11.-13. novembris)
  • Muzikāls pasākums “Piedziedi Latviju” (12. novembris)
  • Konkursa “Labākais darbā ar jaunatni” noslēguma pasākums (decembrī).

Ar brīvprātīga darba programmas nolikumu un citu noderīgu informāciju var iepazīties Ventspils jauniešu portālā www.jauniesi.ventspils.lv (sadaļa Brīvprātīgais darbs) vai arī klātienē Ventspils Jauniešu mājā Kuldīgas ielā 13.