Notiks apmācības par digitālo darbu ar jaunatni

Ventspils Jauniešu māja sadarbībā ar Ventspils Digitālo centru organizē apmācību ciklu par digitālo darbu ar jaunatni. Apmācības paredzētas jaunatnes darbā iesaistītajiem – karjeras konsultantiem, skolēnu mācību uzņēmumu konsultantiem, pašpārvalžu koordinatoriem, sociālajiem pedagogiem, projektu koordinatoriem, sabiedriskajiem aktīvistiem un citiem interesentiem.

Apmācību mērķis ir stiprināt darbā ar jaunatni iesaistīto profesionāļu un entuziastu kapacitāti, ļaujot tiem iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī veidot sadarbības saites. Divos ievadsemināros – vebināros dalībnieki iepazīsies vispārīgi ar to, kas ir digitālais darbs ar jaunatni un kādi ir labie piemēri jauniešu sasniegšanai digitālajā vidē pasaulē, Latvijā un Ventspilī, kā arī noskaidros, cik katrs no dalībniekiem ir gatavs digitālajam darbam. Savukārt piecās praktisko apmācību nodarbībās būs iespēja apgūt dažādu digitālo rīku izmantošanu darbam ar jaunatni, piemēram, spēļošanas elementu izmantošana, infografiku un interaktīvu elementu veidošana, tiešsaistes atgriezeniskās saiknes iegūšana, sociālo tīklu algoritmu noslēpumi.

Ievadsemināri – vebināri notiks tiešsaistē platformā ZOOM piektdien, 17.aprīlī, plkst. 13:00 un otrdien, 21.aprīlī, plkst. 13:00.

Lai reģistrētos vebināriem, aicinām sūtīt pieteikumu uz e-pastu [email protected] vai rakstot Ventspils Jauniešu mājai vietnē Facebook.

Apmācības ir daļa no projekta “Digitālā darba ar jaunatni attīstība Ventspilī”. Projekta citas aktivitātes paredz Ventspils jaunatnes darbiniekiem kopā ar Ventspils jauniešiem sagatavot priekšlikumus jaunu digitālu pakalpojumu izstrādei, piemēram, tiešsaistes karjeras konsultācijas, datubāze brīvā laika pavadīšanas iespējām. Tāpat projekta laikā tiks veidots prototips jauniešu e-līdzdalības platformai. Šāda platforma praksē kalpotu kā atbalsts dažādu projektu ideju un iniciatīvu attīstīšanai, gūstot strukturētu atgriezenisko saikni, kā arī iesaistot jauniešus lēmumu pieņemšanā pašvaldībā par jautājumiem, kas būtiski jauniešiem.

Projektu "Digitālā darba ar jaunatni attīstība Ventspilī" Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde un Ventspils Jauniešu māja īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.