Franču valoda video apmācību veidā [papildināts]

Pamatfrāzes franču valodā!

Teikumu veidošana franču valodā.

Ģimenes locekļi

Projekts “Jaunatne iesaistās” tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.