Izsludina jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas projektu konkursa II kārtu

Ventspils Kultūras centrs izsludina Ventspils pilsētas domes 2020. gada Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa II kārtu.

Projekta mērķis ir atbalstīs Ventspils pilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē Ventspils jauniešu aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību

Pretendēt uz finansējumu var jebkura juridiska persona (nevalstiskas sabiedriskas organizācijas, komersanti, pašvaldību un valsts iestādes, to kapitālsabiedrības u.c.), kā arī fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu. Pieteikumi jāiesniedz Ventspils Kultūras centrā (Kuldīgas ielā 18), to iesniegšanas termiņš ir š.g. 26. februāra plkst. 17.00.

Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties Kultūras centra māja lapā, konkursu un iepirkumu sadaļā – http://www.kulturascentrs.ventspils.lv/konkursi, kā arī klātienē Kultūras centra 26. kabinetā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Kontaktpersona:

Baiba Laua

Tālrunis: 28633925

e-pasts: [email protected]

http://www.kulturascentrs.ventspils.lv