Izsludina kultūras projektu finansēšanas konkursa II kārtu

Ventspils Kultūras centrs izsludina Ventspils pilsētas domes 2020. gada Kultūras projektu finansēšanas konkursa II kārtu.

Šī projektu konkursa mērķis ir paplašināt kultūras produktu piedāvājumu Ventspils iedzīvotājiem, kā arī veicināt Ventspils pilsētai nozīmīgu kultūras projektu norisi un pilsētas atpazīstamību, kas sekmē visu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību, kultūrizglītību un kultūras mantojuma saglabāšanu.

Pretendēt uz konkursa finansējumu var jebkura juridiska persona (nevalstiskas sabiedriskas organizācijas, komersanti, pašvaldību un valsts iestādes, to kapitālsabiedrības u.c.), kā arī fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu.

Pieteikumi jāiesniedz Ventspils Kultūras centrā (Kuldīgas ielā 18), to iesniegšanas termiņš ir š.g. 26. februāra plkst. 17.00.

Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties Kultūras centra māja lapā, konkursu un iepirkumu sadaļā – http://www.kulturascentrs.ventspils.lv/konkursi, kā arī klātienē Kultūras centra 26. kabinetā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.