Notiks apmācības par jauniešu līdzdalības veicināšanu

17. septembrī Ventspils Jauniešu mājā notiks apmācības par jauniešu līdzdalības principiem, līdzdalības metožu efektīvu vadīšanu un izmantošanu un jēgpilnu līdzdalības aktivitāšu organizēšanu. Izglītības un zinātnes ministrijas organizētās apmācības paredzētas Kurzemes reģiona nevalstisko organizāciju, pašvaldības un valsts iestāžu, jauniešu apvienību pārstāvjiem, skolotājiem, jauniešu centru darbiniekiem un citiem interesentiem, kas ikdienā strādā ar jauniešiem.

Līdzdalība ir tēma, kas ir aktuāla ne tikai jaunatnes jomā, bet gan arī politikā, sabiedrībā kopumā. Līdzdalība ir viens no "gudriem" veidiem, kā sekmēt labākas sabiedrības un labklājības veidošanos. Šīs apmācības ir domātas tiem cilvēkiem, kuri paši vēlas kļūt par līdzdalības vēstnešiem – ne tikai domu līmenī, bet arī praktiski, realizējot līdzdalības aktivitātes savā vidē.

Ar šo apmācību un vēl papildus atbalstu Izglītības un zinātnes ministrija vēlas iesaistīt  jauniešus Eiropas Jaunatnes dialogā. Šī dialoga līdzdalības aktivitātes notiks jau šā gada septembrī un oktobrī un to mērķis būs sniegt jauniešiem iespēju iegūt pirmo pieredzi Eiropas procesu ietekmēšanā. Paredzēts, ka līdzdalības aktivitātes visā Latvijā interesenti un organizācijas rīkos vietējā līmenī, bet to rezultātus Izglītības un zinātnes ministrija apkopos Latvijas Nacionālajā ziņojumā.

Aktivitāšu ietvaros jauniešiem būs jāatbild uz dažādiem jautājumiem trīs tēmās: 

•    kādu atbalstu un informāciju jaunieši gribētu saņemt no cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem? 
•    kādas iespējas jaunieši vēlētos lauku reģionos? 
•    vai jauniešiem ir pieejamais atbalsts, lai justos droši par savu darba nākotni? 

Interesentiem būs iespēja izvēlēties, kādu aktivitāti viņi vēlas īstenot, un pieteikties nepieciešamajam atbalstam. Organizācijām nav nepieciešama iepriekšēja pieredze līdzdalības aktivitāšu īstenošanā – Izglītības un zinātnes ministrija vēlas piedāvāt iespēju īpaši tām organizācijām, jauniešu apvienībām, skolotājiem un pulciņu vadītājiem, kas šādas aktivitātēs nav īstenojuši vai vēlas izmēģināt jaunas līdzdalības aktivitāšu formas. Pieteikties atbalstam iespējams tiešsaistes veidlapā (https://forms.gle/wn59CDtfFf8NaVYV9)

Savukārt, lai pieteiktos apmācībām 17. septembrī Ventspils Jauniešu mājā, jāaizpilda tiešsaistes anketa (https://forms.gle/iQKzedkAmZK6fhyw6).