Rūp daba un vēlies iesaistīties tās saglabāšanā? Talka tieši tev, 31.augustā Ances pagastā

❗ ???❗ Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācija aicina ikvienu dabas draugu sestdien, 31. augustā plkst.12:00 piedalīties koku atbrīvošanas talkā. ❗ ???❗

Tikšanās pie mājām “Pilsupes”, Lonaste, Ances pagastā, karte: https://bit.ly/2U6F2Bc

Talkas laikā plānots atbrīvot gan dižozolus Lonastes upes krastos, gan arī bioloģiski un ainaviski vērtīgus kokus, kas nākotnē varētu sasniegt dižkoku izmērus. Tiks izzāģēti krūmi un paauga, kas aug šo koku tuvumā.

Dabas aizsardzības pārvalde nodrošinās darba rīkus, taču veiksmīgākai talkas norisei nepieciešamas gan darba rokas, gan papildus krūmgrieži un motorzāģi.

Kurzemes reģionālā administrācija jau otro gadu pēc kārtas turpina reto biotopu saglabāšanas darbus Lonastes upes krastā. Koki gadu gaitā ir ieauguši starp citiem kokiem un krūmiem, tā zaudējot Latvijā kādreiz uzturētās parkveida pļavas, kas patlaban ir apdraudēts un aizsargājams biotops. Parkveida pļavas veidojušās ilgstošā cilvēka tradicionālās saimniekošanas un dabas mijiedarbībā, kas radīja sugām izcili piemērotas ainavas.

Dižkoki, sevišķi jau ozoli, nodrošina dzīvotnes daudzām sugām. Dižos kokus var uzskatīt par citu sugu savācējiem – tāds koks ir ar lielāku virsmu, ar lieliem zariem, grubuļainu mizu. Tikai atklātās vietās var izaugt šādi lielie koki. Turklāt atbilstoši Latvijas likumdošanai, katrs dižkoks ir neliela, bet nozīmīga īpaši aizsargājama dabas teritorija. Dalībnieki iepazīsies arī ar dižkoku uzmērīšanas un reģistrēšanas metodēm.

Pulcēšanās talkai 31. augustā plkst. 12.00 pie mājas “Pilsupes” Lonastē, Ances pagastā Ventspils novadā, karte: https://bit.ly/2LaczXh

❗ Lūgums talkai pieteikties, zvanot pa tālruni 29494292 (Raits). Ērtākai strādāšanai noderēs darba apģērbs un apavi. Pēc talkas kopīga zupas baudīšana.

Vairāk par iespējām iesaistīties iniciatīvā “Daru labu dabai” var uzzināt mājaslapā www.darudabai.lv. ”. Iniciatīvā organizētie darbi ir piemēroti no trīs līdz pat 50 cilvēku lieliem kolektīviem.