Jaunieši tikās, lai diskutētu par jautājumiem, kas svarīgi gan pašiem, gan Eiropai – “Ventspils’19 – 17th National Selection Conference of EYP Latvia”

Nedēļu garš un izglītojošs piedzīvojums Ventspilī- "Ventspils'19 – 17th National Selection Conference of EYP Latvia". Konference notika no 2019. gada 12. augusta līdz 19. augustam un pulcēja jauniešus no visas Eiropas, lai apspriestu aktuālās tēmas parlamentārā vidē.

Eiropas Jauniešu parlaments (EJP) ir unikāls projekts. EJP ir viena no lielākajām debašu platformām Eiropas jauniešiem. Projekta ideja tika radīta 1987. gadā Francijā kā Fontenblo (Fontainebleau) pilsētiņas skolēnu projekts, un kopš tā izveidošanas jau vairāk nekā 27 000 jauniešu ir piedalījušies reģionālā, nacionālā un starptautiskā mēroga sesijās. Šobrīd Eiropas Jauniešu parlaments ir pārstāvēts 40 valstīs.

EJP ietvaros katru gadu tiek rīkoti vairāk nekā 350 nacionāla, reģionāla un starptautiska līmeņa sesiju. Tās dod jauniešiem iespēju izteikt savu viedokli par jautājumiem, kas ir aktuāli gan Eiropā, gan viņiem pašiem. Šajā procesā tiek uzlabotas viņu svešvalodu zināšanas un diskusiju prasmes, iegūti paziņas no visas Eiropas, iepazītas citas kultūras un uzzināts daudz jauna par Eiropai nozīmīgām un sevi interesējošām tēmām. Eiropas Jauniešu parlamenta dalībniekiem ir iespēja pašiem personīgi piedalīties savas nākotnes sabiedrības veidošanā.

EJP mērķi ir:

  • Vairot izpratni par Eiropas līmeņa problēmjautājumiem, veicināt Eiropas pilsonisko apziņu un motivēt jauniešus iesaistītes Eiropas politikas veidošanā;
  • Attīstīt savstarpējo izpratni, starpkultūru dialogu un viedokļu dažādību;
  • Veicināt Eiropas jauniešu personīgo iemaņu attīstību;
  • Nodrošināt iespēju jauniešiem brīvi izteikt savu viedokli par Eiropā un pasaulē aktuāliem jautājumiem, bez lomu spēļu izmantošanas.
  • Eiropas Jauniešu parlamenta darbību nodrošina brīvprātīgo darbs, kuru veic paši jaunieši, gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, kas ir apliecinājums organizācijas spējai veidot un attīstīt jaunos līderus.

Katru gadu EJP Latvija organizē trīs reģionālās sesijas (Kurzemes-Zemgales, Rīgas un Vidzemes-Latgales) un vienu nacionālo konferenci, kura parasti norit vasarā un pulcē vairāk nekā simt dalībnieku no vairākiem Latvijas reģioniem un visas Eiropas. 14 delegāti no Latvijas ik gadu tiek izvirzīti uz divām EJP starptautiskajām konferencēm. EJP Latvijas pasākumos kā delegāti piedalās 9. līdz 12. klašu audzēkņi. Kā pasākumu organizatori, komiteju vadītāji, konferenču žurnālisti, viceprezidenti un prezidenti EJP pasākumos piedalās arī studenti un citi jaunieši līdz 26 gadu vecumam. Tellus biedri un aktīvisti pārstāv organizāciju arī EJP sesijās citās valstīs kā komiteju vadītāji, žurnālisti, redaktori, konferenču viceprezidenti, prezidenti un delegāti, tādējādi popularizējot EJP Latvijas nacionālo komiteju.

Foto un video un dažādi citi materiāli no pašakuma atrodami viņu FB lapā https://www.facebook.com/Ventspils19/