Apmācības Kurzemes reģiona skolēnu pašpārvaldēm un to konsultantiem „Pašpārvalde tuvplānā”

Aicina piedalīties neformālās izglītības apmācībās „Pašpārvalde tuvplānā” – Kurzemes reģiona skolēnu pašpārvaldes pārstāvjus un to konsultantus! Pieteikšanās līdz 11. martam.

Apmācības notiks 2014. gada 18.-20.martā, viesnīcā „Rezidence”, Vandzenē, Vandzenes pagastā, Talsu novadā.

Apmācību mērķis: veidot izpratni par skolēnu pašpārvaldi kā nozīmīgu aktīvas līdzdalības veicinātāju skolā. Pieteikšanās termiņš 2014. gada 11. marts!

Apmācību uzdevumi:

•Veicināt izpratni par skolēnu pašpārvaldes būtību un lomu – kāpēc tā ir nepieciešama;
Apzināties skolas identitātes nozīmi skolēnu pašpārvaldes darbā;
Pilnveidot skolēnu pašpārvaldes pārstāvju un to konsultantu sadarbības prasmes;
Attīstīt skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņu un sadarbības iespējas līdzdalības kontekstā;
Apzināt un attīstīt idejas, kā rosināt citus skolēnus aktīvi līdzdarboties skolas dzīves organizēšanā. 

Jūsu ieguvumi no dalības apmācībās:
•Iepazīsieties un dalīsieties pieredzē ar citu skolu pašpārvaldes dalībniekiem un to konsultantiem no Rīgas reģiona;
•Pilnveidosiet prasmes strādāt komandā;
•Stiprināsiet savas pašpārvaldes darbu, lai veicinātu skolēnu aktīvāku līdzdalību skolas dzīvē;
•Gūsiet jaunu pieredzi, sadarbības iespējas un idejas un attīstīsiet konkrētus „soļus”  skolēnu līdzdalības veicināšanai savā skolā;
•Pavadīsiet trīs vērtīgas un interesantas dienas!

Dalībnieku profils: Kurzemes reģiona vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji. No vienas izglītības iestādes apmācībās aicinām piedalīties attiecīgās skolēnu pašpārvaldes konsultantu (pedagogu) kopā ar 1-2 skolēnu pašpārvaldes pārstāvjiem vecumā no 14 gadiem, kas darbosies pašpārvaldē vēl vismaz līdz šī mācību gada beigām (ne vecāki kā 11.klases skolēni). Apmācībās piedalīsies 24 dalībnieki un dalībnieku atlasē tiks ņemtas vērā pretendentu sniegtās atbildes pieteikumu anketās, reģionālais pārklājums un skolu veidu dažādība.

Apmācības vadīs: Kaspars Liepa un Žigimants Krēsliņš
Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Jūs varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu viesnīcā „Rezidence” gan jāsedz pašiem.
Piesakieties, aizpildot pieteikuma anketu līdz 2014. gada 11.martam! Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2014.gada 13. martam.
Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet – Līga Krēsliņa, Kurzemes reģiona apmācību koordinatore, tālr.: 28452124/ ligad[at]inbox.lv
Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Bērnu un jauniešu biedrību „Liepājas Jaunie Vanagi” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Kurzemes reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv