Seminārs “Komunikācijas prasmes. Biznesa ētika” 14.aprīlī Ventspils Tehnikumā

Europe Direct informācijas centrs (EDIC) Ventspils aicina apmeklēt bezmaksas semināru “Komunikācijas prasmes. Biznesa ētika”, kas notiks 14.aprīlī plkst. 11 Ventspils Tehnikumā Saules ielā 15.

Lai sekmētu iedzīvotāju interesi un zināšanas par ES mērķiem, politiku un piedāvātajām iespējām, sekmētu katra cilvēka individuālu izaugsmi, 14. aprīlī Europe Direct informācijas centrs (EDIC) Ventspils piedāvā apmeklēt semināru uzņēmējdarbības iesācējiem  “Komunikācijas prasmes. Biznesa ētika”, kuru vadīs Ieva Pastore.

Sekmīga biznesa veidošana un attīstība nav iespējama bez mijiedarbības ar citiem cilvēkiem, bez prasmes komunicēt un piemēroties attiecīgajai situācijai, bez spējas ievērot sabiedrības noteiktās etiķetes prasības un nepārkāpt pieņemtās ētikas robežas. Ētikas kodeksa ievērošana ir labākais veids, lai radītu uzticību un paļāvību, ka ieinteresētās personas var ticēt mūsu godprātībai. Šāda savstarpēja uzticības veidošana rada labvēlīgu biznesa vidi panākumiem ilgtermiņā. Sekmīgas uzņēmējdarbības pamatvērtības ir godīgums un taisnīgums, atbildība, atklātība, lojalitāte, cieņa, profesionalitāte. Lietišķo un privāto personu savstarpējā saskarsmē nozīme ir arī etiķetes ievērošanai un pieklājībai.

Semināra gaitā tiks rastas atbildes uz šiem un citiem jautājumiem.

Projektu “EDIC Ventspils” finansiāli atbalsta Eiropas Komisija. Īstenojot projektu, tā uzmanības centrā ir jaunu un augošu uzņēmumu izveide un attīstība, konkurētspējas paaugstināšana, ES struktūrfondu finansējuma piesaiste, digitālās vides izmantošana attīstībai, jaunu darba vietu radīšana.

EDIC Ventspils informācijas centrs atrodas Ventspils Galvenajā bibliotēkā Akmeņu ielā 2, II stāvā, tālrunis/fakss 63627362, e-pasts [email protected], tīmekļa vietne  http://www.biblioteka.ventspils.lv, Twitter: @EDICVentspils, Draugiem.lv: https://www.draugiem.lv/edic.ventspils/, Facebook: EDIC Ventspils