Ventspils 4. vidusskolas jauniešu pasākumu projekts “EUROPErfect cinema”

Trīs nedēļu garumā vienā no darba dienām, Ventspils Jauniešu mājā norisinājās Ventspils 4. vidusskolas jauniešu organizēti diskusiju pasākumi “EUROPErfect cinema”, kur ± trīsdesmit jaunieši no Ventspils vidusskolām pulcējās, lai noskatītos 6 filmas, apspriestu mūsu sabiedrībai nozīmīgus jautājumus un izvēlētos vērtīgāko kino darbu. 

Pateicoties ilgadējam Eiropas Savienības darbam, varam dzīvot demokrātijā un labklājībā, tomēr mēs nedzīvojam utopijā, kas labi ir attēlots daudzos kino darbos. Tāpēc kopš 2007. gada Eiropas Parlaments pasniedz ikgadējo LUX filmu balvu, kuras mērķis ir pievērst uzmanību filmām, kurām ir vērts nonākt Eiropas publisko diskusiju centrā. 

Mēs, Ventspils 4. vidusskolas jaunieši, izveidojām 3 pasākumu projektu, kurā jaunieši skatās filmas noteiktā tēmā un pēc tam diskutē. Noslēgumā, pēc balsojuma, noskaidrojām domāt raisošāko filmu, kurai piešķirām titulu “Mūsu LUX filma”. Pasākumos nolēmām pievērst jauniešu uzmanību mazāk pazīstamām ar Latvijas vārdu tapušām 6 filmām, iesaistot tās diskusijās par cenzūru, integrāciju un brīvību:

  • Pirmajā nedēļā pievērsām uzmanību cenzūrai, iepazināmies ar tās piemēriem vēsturē un tagadnē, novērtējām vārda brīvības iespējas un nozīmi pašlaik, skatoties filmas kā “Atbrīvošanas diena” (2016.g.) un “Četri balti krekli” (1967.g.).
  •  Otrajā nedēļā pasākuma mērķis bija izprast jēdzienu “integrācija”, iepazīties ar Latvijas sabiedrības noslāņošanās iemesliem un iespējamiem risinājumiem, lai to samazinātu, skatoties filmas “Kolka cool” (2011.g.) un “Cilvēki tur” (2012.g.)
  • Trešajā un noslēdzošajā nedēļā,  mēs apspriedām vārda “brīvības” nozīmi katra jaunieša dzīvē un saistību ar izvēlētajām filmām iepazīstoties ar piemēriem kā jaunieši ir izpaudušies padomju laikos un tagad, un dodot iespēju novērtēt demokrātijas iespējas tagad, skatoties – “Vai viegli būt jaunam” (1986.g.) un “Okeāna saviļņotie” (2017.g.). 

Pēdējā pasākumā dalījāmies pārdomās par visām aizvadīto nedēļu filmām, par tēmām, ko apspriedām, ko ieguvām no filmu pēcpusdienām. Tad notika balsojums un titulu “Mūsu LUX filma” ieguva filma “Okeāna saviļņotie”.
Pēdējā pasākumā arī 100% atzinām, ka būtu gatavi rīkot un piedalīties vēl šāda tipa filmu pēcpusdienās ar aizraujošām diskusijām, uzzinot citu vienaudžu viedokli.  

Atskats no pasākumiem – https://venta4vsk.wordpress.com/2017/12/10/526/