Atbalstīts starptautisks projekts par jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanu

No 2018.gada janvāra Ventspils Izglītības pārvalde un Ventspils Jauniešu māja uzsāks starptautiska projekta īstenošanu, kas attīstīs jauniešu uzņēmējdarbības prasmes. Par atbalstu projektam 29. un 30. novembrī lēma Centrālās Baltijas pārrobežu sadarbības programmas Vadības komitejā, kurā pārstāvētas visas programmas valstis – Zviedrija, Somija, Igaunija un Latvija

Projekta mērķis ir veicināt Ventspils jauniešu interesi par uzņēmējdarbību un veicināt mācību uzņēmumu veidošanos, īpaši akcentējot uzņēmumus, kas darbojas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā.

Projekta ietvaros Ventspils skolēni kopā ar vienaudžiem no Zviedrijas, Somijas un Igaunijas starptautiskās komandās veidos biznesa idejas. Ar skolotāju un nozares ekspertu palīdzību biznesa idejas tiks attīstītas, lai jaunieši jau gatavu preci vai pakalpojumu varētu pārdot un gūt praktisku uzņēmējdarbības pieredzi. Plānots, ka mācību uzņēmumu veidošanai kā bāzes vietas tiks izmantoti Ventspils Digitālais centra informācijas tehnoloģiju pulciņi. Skolēniem un skolotājiem paredzēti arī pieredzes apmaiņas braucieni uz projektā iesaistītajām valstīm, notiks apmācības un būs iespēja piedalīties uzņēmumu gadatirgos – izstādēs, konkursos un dažādos tematiski saistītos radošos pasākumos. 

Atbalstot jauniešu iniciatīvu un veicinot viņu uzņēmējspējas, tiek nodrošināta iespēja plašākam jauniešu lokam sekmīgāk izmantot dažādus uzņēmējdarbības atbalsta instrumentus, piemēram, biznesa inkubatoru, kā arī pašiem īstenot savus projektus. Tāpat šī projekta ietvaros radītie mācību uzņēmumi un to produkti sniegs ieguldījumu Ventspils pilsētas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares attīstībā.

Projekta ”Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar pārrobežu jaunuzņēmumiem un digitālajām tehnoloģijām” vadošais partneris ir Tartu Universitāte (Igaunija), Ventspili projektā pārstāv Izglītības pārvalde un Jauniešu māja, sadarbojoties ar izglītības iestādēm un Ventspils Digitālo centru. Citi partneri ir Turku Universitāte (Somija) un Upsalas universitātes Gotlandes filiāle (Zviedrija). Pasākumu īstenošanai no 2018. līdz 2021. gadam Latvijā plānotās izmaksas ir vairāk nekā 230 000 EUR, no tām 84% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 5% finansē Latvijas valsts un 11% ir Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.