Atklāta unikāla digitālo mācību platforma jauniešiem “Skolēna digitālais IQ”

Samsung Skola nākotnei realizētā aptauja* liecina, ka jaunieši ir iestrēguši izklaides sfērā un tikai nedaudz vairāk kā ½ uzskata, ka viņu darbošanās digitālajā vidē ir jēgpilna. Tāpēc atklāta unikāla tiešsaistes programma “Skolēna digitālais IQ” ar mērķi paplašināt jauniešu zināšanas un veicināt jēgpilnu digitālo prasmju izmantošanu. Apmācību programma bez maksas pieejama vietnē www.skolanakotnei.lv.

“Latvijas jaunieša digitālo paradumu portrets iezīmē vairākas tendences. Izteikti vērojama pieaugoša attēlos fiksēta ikdienas dzīves notikumu aplūkošana, kas rada starppersonu komunikācijas prasmju mazināšanās risku. Ja runājam par tehnoloģijām, jaunietis ir digitāli gana zinošs. Taču mācību un praktisku sadzīves uzdevumu risināšana internetā nav viņa prioritāte,” saka Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas nodaļas vadītāja, profesore Zanda Rubene. “Lai iekustinātu šo jauniešu interneta lietošanas “iekapsulēšanos” brīvā laika un izklaižu sfērā, jāmēģina viņiem parādīt, kas ir tie ieguvumi un iespējas, ko vēl var sniegt jau esošās zināšanas.”

Programmā “Skolēna digitālais IQ” iekļauti 5 kursi, no kuriem katrs veltīts noteiktai tematikai. Kurss “Radi!” rosina jauniešus kļūt par kvalitatīva satura radītājiem un piedāvā idejas, piemēram, kā veidot bloga saturu un infografikas, kā uzņemt un apstrādāt foto un video. Kurss “Sazinies!” aicina jauniešus aizdomāties par saziņas drošību, savu digitālo identitāti un atstāto digitālo pēdu interneta dzīlēs. Kurss “Strādā!” iepazīstina ar pieaugoši aktuālo tiešsaistes dokumentu veidošanu, informācijas glabāšanu mākonī, kā arī dažādiem knifiem MS Word un MS Excel lietošanā, un kvalitatīvas prezentācijas izveidē. Kurss “Iesaisties!” paplašina redzeslauku par digitālajā vidē pieejamajiem līdzdalības un demokrātijas rīkiem, kas sniedz iespēju izteikt savu viedokli un ietekmēt lēmumu pieņemšanu. Kurss “Domā!” mudina izmantot aplikācijas un tehnoloģiju iespējas ne tikai izklaidei, bet arī mācību procesa un ikdienas dzīves atvieglošanai, kā arī trenēt sevī spēju novērtēt informācijas ticamību un kvalitāti, tāpat sniedz ļoti noderīgus padomus informācijas meklēšanai.

Vairāl lasi ŠEIT.

Reģistrējies mācībām www.skolanakotnei.lv, lai apgūtu jaunas digitālās zināšanas