Ekonomikas un uzņēmējdarbības konkurss “Zemais starts”. Pieteikšanās līdz 23. martam

Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultāte aicina vidusskolēnus no visas Latvijas piedalīties ekonomikas un uzņēmējdarbības konkursā “Zemais starts”. Konkurss norisināsies š.g. 31.martā Ventspils Augstskolā un tā balvu fonds ir 2500 Eur.

Konkursa “Zemais starts” mērķis ir veicināt skolēnu interesi par uzņēmējdarbību, ekonomiku un vadībzinātni, kā arī uzlabot prasmi darboties komandā, iesaistoties ārpusskolas pasākumos. Pieteikšanās konkursam notiek no 8. februāra līdz 23. martam, aizpildot pieteikuma anketu.

Ja esi aktīvs un zinošs vidusskolēns, piesakies un pierādi sevi! Konkursam paredzēts arī iespaidīgs naudas balvu fonds – 1. vietu ieguvusī komanda saņems 1000 Eur, otrās vietas ieguvēji 700 Eur un trešās vietas ieguvēji saņems 400 Eur lielu naudas balvu, kā konkursā tiks pasniegtas dažādas sponsoru balvas.

Konkursā komandu 4 dalībnieku sastāvā var pieteikt vispārizglītojošo vai profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, kuri mācās 10. – 12. klasē.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Ventspils Augstskolas mājas lapā www.venta.lv.