Aicina jauniešus pieteikties mācībām Valsts robežsardzes koledžā

Aicina jauniešus pieteikties mācībām Valsts robežsardzes koledžā

Valsts robežsardze aicina jauniešus, kuri ir Latvijas pilsoņi ar vidējo izglītību vecumā no 18 līdz 30 gadiem, no 2017.gada 2.janvāra līdz 13.janvārim pieteikties mācībām Valsts robežsardzes koledžā profesionālās tālākizglītības programmā "Robežapsardze". 

Pēc mācību programmas sekmīgas apguves tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis) un piešķirta kvalifikācija – Valsts robežsardzes inspektors. Mācības notiek par budžeta līdzekļiem un tiek nodrošināta dienesta vieta robežšķērsošanas vietās, “zaļās” un jūras robežas uzraudzības, kā arī imigrācijas kontroles struktūrvienībās.

Dokumentus var iesniegt Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs: 
•    Viļakas pārvaldē –  Garnizona ielā – 19, Viļakā, tālr. 64501918;
•    Ludzas pārvaldē – Liepājas ielā 2b, Ludzā, tālr. 65703915;
•    Daugavpils pārvaldē – A.Pumpura ielā 105b, Daugavpilī,  tālr. 65403749;
•    Ventspils pārvaldē – Ostas ielā 33, Ventspilī, tālr. 63604809;
•    Rīgas pārvaldē – Rūdolfa ielā 5, Rīgā, tālr. 67075791; 
•    Aviācijas pārvaldē – Isnaudas pagasta „Jaunsmilgās”, Ludzas novadā, tālr. 65703986.

Plašāka informācija par uzņemšanas prasībām ir pieejama Valsts robežsardzes koledžas  mājas lapā http://www.vrk.rs.gov.lv, sadaļā "Reflektantiem" – Uzņemšanas noteikumi mācībām Valsts robežsardzes koledžā.

Informāciju sagatavoja: Valentīna Terehova,
Valsts robežsardzes koledžas vadītāja palīdze,
tālrunis 64603680, 26551139, e-pasts:[email protected]