Pagarināta pieteikšanās konkursā “Labākais darbā ar jaunatni 2016”

Pagarināta pieteikšanās: pieteikumu iesūtīšanas termiņš 17. novembris!

Turpinot aizsākto tradīciju, Izglītības un zinātnes ministrija izsludina konkursu, lai noskaidrotu labākos darbā ar jaunatni 2016. gadā. Izvirzīt pretendentus līdz 17.novembrim var jebkura fiziska vai juridiska persona. Konkursa noslēgums un laureātu apbalvošana paredzēta 9. decembrī, Jelgavā.

Konkursa „Labākais darbā ar jaunatni 2016” (turpmāk – konkurss) mērķis – izteikt Izglītības un zinātnes ministrijas atzinību pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, kā arī jaunatnes organizācijām un biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni, par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Kā arī šogad atzīmējot Eiropas Brīvprātīgā darba 20 gadu jubileju, izteikt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atzinību tām pašvaldībām, organizācijām un iesaistītajām personām, kuras ir aktīvi piedalījušās Eiropas Brīvprātīgā darba projektu īstenošanā, tādējādi veicinot jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

2016.gada konkursa nominācijas:

  • Straujākais lēciens darba ar jaunatni attīstībai pašvaldībā (2015-2016)
  • Darba ar jaunatni tradīcijām bagātākā pašvaldība
  • Straujākais lēciens jaunai jaunatnes organizācijai (divi darba gadi)
  • Darbīgākā jaunatnes organizācija līdzdalības veicināšanai jauniešu vidū
  • Aktīvākā jaunatnes organizācija reģionālā mērogā
  • Pieredzes bagātākā jaunatnes organizācija starptautiskajā līmenī
  • Uzlecošais jaunatnes darbinieks (viens gads aktīvā darbā jaunatnes jomā)
  • Aktīvākais jaunatnes darbinieks (2015-2016)
  • Pieredzes bagātākais jaunatnes darbinieks

Konkursa dokumentus meklē portālā jaunatneslietas.lv

konkurss