Iesniegts projekts “Biznesa vasara”, lai veicinātu jauniešu iniciatīvu un uzņēmējdarbību

12.februārī Ventspils pilsētas dome atbalstīja projekta „Biznesa vasara” iesniegšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā atklātajā projektu konkursā "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu".

Projekta laikā Ventspils Jauniešu mājā un citur Ventspilī paredzēts organizēt neformālu apmācību un radošo darbnīcu ciklu par uzņēmējdarbību, lai jauniešus iedrošinātu un iedvesmotu būt uzņēmīgiem, dotu iespēju apgūt uzņēmējdarbības pamatus praktiskās simulācijās un komandu sacensībās. Pasākumi iecerēti kā iesildīšanās Ventspils skolu aktīvākai iesaistīšanās “Junior Achievement” skolēnu mācību uzņēmumu programmā nākamajā mācību gadā, ļaujot jau iepriekš apzināt ieinteresētos jauniešus, dotu tiem iespēju izstrādāt biznesa idejas un sameklēt komandas biedrus, ar kuriem kopā rudenī dibināt mācību uzņēmumu.

Projektā paredzēts iesaistīt 30 Ventspils jauniešus. Aktivitātes plānotas īstenot sadarbībā ar Ventspils pilsētas ekonomikas skolotāju metodisko apvienību, Ventspils Augsto tehnoloģiju parku, Ventspils Digitālo centru un Ventspils Jauniešu domi.  Plānotie pasākumi notiks no 2016. gada aprīļa līdz septembrim. Projekta budžetu veido 100% valsts finansējums EUR 3500 apmērā.