Jaunieši vasarā apgūst jaunas zināšanas un darba prasmes

Biedrība „Ventspils Jauniešu dome” uzsākusi darbu vasaras režīmā. Ir jau veiktas un ieplānotas dažādas aktivitātes, kurās jauniešiem būs iespēja ņemt dalību un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku.

Jūnija sākumā Ventspils Digitālā centra telpās notika apmācību seminārs "Ventspils Jauniešu domes" biedriem, jauniešu kluba "Knaģis" biedriem un brīvprātīgajiem par tēmu "IKT rīki mārketingam". Šī semināra laikā jaunieši uzzināja, kā efektīgāk lietot sociālos medijus informācijas nodošanai, kādus rīkus izmantot, lai izveidotu publicitātes materiālus, kā arī citas šai tēmai aktuālas un noderīgas lietas. Vasaras sezonā ir plānotas vēl vairākas apmācības, kurās jauniešiem būs iespēja iegūt jaunas prasmes.

Savukārt, maija nogalē biedrības "Ventspils Jauniešu dome" valdes sastāvs devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Latgali un Vidzemi. Četru dienu laikā tika apmeklētas 8 pilsētas: Ogre, Jēkabpils, Daugavpils, Rēzekne, Gulbene, Alūksne, Valmiera un Cēsis. Šajās pilsētās ventspilniekus iepazīstināja ar jaunatnes lietām un ar pašvaldību jaunatnes politiku saistītiem jautājumiem. Tika apmeklēti jauniešu iniciatīvu centri un satikti vietējie jaunieši un pat brīvprātīgie jaunieši no ārvalstīm.

Šovasar pēc 5 gadu pārtraukuma Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) atjaunoja skolēnu nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā, kura ietvaros jauniešiem vecumā no 15 gadiem tiek dota iespēja vasaras mēnešos strādāt un iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un pirmo darba pieredzi. Arī biedrība "Ventspils Jauniešu dome" trijos vasaras mēnešos nodarbinās kopā 15 jauniešus, kuri pildīs projekta vadītāja asistenta pienākumus, organizējot dažādus pasākumus un apmācības, veidojot mācību materiālus, kā arī iesaistoties jaunu projektu ideju plānošanā.

Arī vasarā turpinās vienaudžu izglītotāju programma „Jaunietis – jaunietim”, kurā jauniešiem ir iespēja iesaistīties un kļūt zinošākiem, lai nodotu tālāk saviem vienaudžiem informāciju par dažādām tēmām, piemēram,  uzņēmējdarbību, veselību, līderu prasmēm, sevis izpratni. Vienaudžu izglītība ir lielisks veids kā paši jaunieši var nodot zināšanas saviem vienaudžiem, jo vienaudžiem ir vieglāk atrast līdzīgu valodu un runāt atklātāk un drošāk. Augusta beigās ir ieplānota programmas „Jaunietis – jaunietim” vasaras skola, kurā vienaudžu izglītotājiem būs iespēja veikt pēdējo sagatavošanos, lai uzsāktu aktīvu darbu septembrī Ventspils skolās.

Aktuālākajiem jaunumiem par dažādām iespējām, konkursiem un pasākumiem jauniešiem iespējams sekot līdzi mūsu mājas lapā www.jauniesudome.lv, kā arī Twitter kontā @Youth_Leaders.

Vasaras aktivitātes Ventspils Jauniešu dome kopā ar Ventspils Jaunrades nama jauniešu klubu "Knaģis" īsteno projekta „Tu vari vairāk, nekā Tu domā!” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta 2009.–2014. gadam NVO darbības atbalsta programmas ietvaros. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.