Jaunieši sarunājas par aktuālām tēmām

Pagājušajā gadā biedrība "Ventspils Jauniešu dome" sāka īstenot iniciatīvu "Jauniešu Sarunu klubs", kura ietvaros dažādās Ventspils vietās jaunieši tikās neformālā gaisotnē, lai runātu par ļoti dažādām viņiem aktuālām tēmām, kā arī tikās ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem.

Arī šovasar "Jauniešu Sarunu klubs" turpina pulcēt jauniešus, un pirmā atkalredzēšanās notika 12. jūnijā,Ventspils Piejūras parkā. Šī pasākuma tēma bija par Pasaules Jaunatnes konferenci, kura norisinājās Šrilankā un kurā piedalījās arī jaunietis no Ventspils – Emīls Anškens, "Ventspils Jauniešu dome" valdes loceklis. Viņš arī bija šī pasākuma īpašais viesis. Jauniešiem bija iespēja uzzināt kā norisinās darbs internacionālā vidē, kādi ir aktuālākie jautājumi jaunatnes politikas un interešu aizstāvības jomā pasaulē, kā arī kā pašiem iesaistīties un būt aktīviem. Jauniešiem arī pašiem radās ļoti daudz jautājumu, it īpaši visus interesēja Šrilankas kultūra un ikdienas dzīve. Sarunas beigās jaunieši nonāca pie secinājuma, ka tiešām ir vērts iesaistīties un būt aktīvam, jo tas patiešām atmaksājas.

Arī nākotnē ir iecerētas Jauniešu Sarunu kluba tikšanās, kuras ir atvērtas visiem interesentiem. Aktuālākai informācijai ir iespējams sekot līdzi „Ventspils Jauniešu domes” mājas lapā www.jauniesudome.lv, Twitter kontos – @Sarunuklubs un @Youth_Leaders. „Jauniešu Sarunu klubs” norisinās biedrības „Ventspils Jauniešu domes” sadarbībā ar Ventspils Jaunrades nama jauniešu klubu „Knaģis” projekta „Tu vari vairāk, nekā Tu domā!” ietvaros. Šis „Jauniešu Sarunu kluba” pasākums norisinājās projekta „Tu vari vairāk, nekā Tu domā!” ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta 2009.–2014. gadam NVO
darbības atbalsta programmas ietvaros. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.