Veic Ventspils jauniešu aptauju

Laika periodā no aprīļa līdz maija beigām biedrība „Ventspils Jauniešu dome” veic elektronisku Ventspils skolēnu un studentu aptauju, lai noskaidrotu, vai jauniešus apmierina brīvā laika pavadīšanas iespējas pilsētā, informācijas saņemšana par viņiem aktuālām tēmām, kā arī citiem svarīgiem jautājumiem. Šīs aptaujas mērķa grupa ir Ventspils vispārizglītojošo skolu 7.- 12.klašu skolēni un Ventspils profesionālo skolu audzēkņi, kā arī Ventspils Augstskolas studenti.

Pašreiz jaunieši vēl tuprina aizpildīt aptaujas anketas, bet jūnijā tiks veikta aptaujas datu apstrāde un grafiku izveide. Pēc tam tā tiks analizēta gan biedrībā „Ventspils Jauniešu domē”, gan arī Ventspils pilsētas domes Jaunatnes lietu komisijā, lai noskaidrotu aktuālākās Ventspils jauniešu problēmas un rastu veidus, kā tās varētu pēc iespējas labāk risināt.

Jau 2012. gadā tika veikta līdzīga jauniešu aptauja, kurā tika noskaidrots, ka Ventspils jauniešiem aktuālākais jautājums ir par kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu Ventspilī. Jaunieši arī atzina, ka ir nepieciešamāki vairāk izklaides pasākumi, kā arī dažādi izglītojoša rakstura aktivitātes, piemēram, pieredzes apmaiņas braucieni un semināri. Jauniešiem aktuāla arī ir informācijas iegūšana par viņiem interesējošām tēmām. Šī gada aptaujas rezultātus būs iespējams salīdzināt ar 2012. gada rezultātiem un izvērtēt dinamiku.

Ar Ventspils jauniešu aptauju katram interesantam būs iespēja iepazīties biedrības „Ventspils Jauniešu domes” mājaslapā – www.jauniesudome.lv. Vairāk par jaunumiem iespējams sekot līdzi biedrības mājaslapā, kā arī Twitter kontā – @Youth_Leaders. Veiksmīgi darbojas arī Ventspils jauniešu infopunkts – @infopunkts, kas sniedz informāciju par jauniešiem aktuālām aktivitātēm gan vietējā, gan plašākā mērogā.

Ventspils jauniešu aptauja tiek veikta projekta „Tu vari vairāk, nekā Tu domā” ietvaros, lai veicinātu Jaunatnes politikas attīstību Ventspilī. Projekts „Tu vari vairāk, nekā Tu domā” īstenots sadarbībā ar Ventspils Jaunrades nama jauniešu klubu „Knaģis” un to finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēgijas EEZ finanšu instrumenta 2009. –2014. gadam NVO darbības atbalsta programma. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.