Ventspils jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu konkurss

Konkursa mērķis

Finansiāli atbalstīt Ventspils pilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē Ventspils pilsētas jauniešu aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību. Pretendēt uz konkursa finansējumu var jebkura juridiska persona (nevalstiskas sabiedriskas organizācijas, komersanti, pašvaldību un valsts iestādes, to kapitālsabiedrības u.c.), kā arī fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu. Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir 1500 EUR, pie nosacījuma, ka pretendents nodrošina līdzfinansējumu iesniegtajam projektam ne mazāk kā 30% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Iepriekš realizēti tādi projekti kā:

  • Raita Silarāja kauss 3×3 basketbolā 2020;
  • 6. Starptautiskais vokālistu konkurss par operdziedātājas Alīdas Vānes balvu Ventspilī junioriem;
  • PIKC VMV kora Nošu planētas 10 gadu jubilejas koncerts “Ja tas var būt…”;
  • Šausmu trase 2020;
  • Improvizācijas šovs “SPIEDIENS”;
  • Tehnoloģiju diena Ventspils jauniešiem u.c.

Plašāk par projekta nolikumu, pieteikumu un veidlapām meklē Ventspils Kultūras centra mājas lapā