Jaunieši prezentēs savas digitālā biznesa idejas

1. un 2. decembrī Ventspils jaunieši, kas iesaistījušies starptautiskā jauniešu uzņēmējdarbības projektā “DigiYouth”, kopā ar saviem ārzemju partneriem piedalīsies tiešsaistes noslēguma pasākumā. Žūrija, mentori, skolotāji un citu komandu dalībnieki iepazīs un novērtēs projekta laikā jauniešu radītās digitālā biznesa idejas.

Tiešsaistes pasākumā būs gan iedvesmojošas tehnoloģiju jomas ekspertu uzstāšanās un interaktīvi uzdevumi auditorijai, gan arī pašu jauniešu komandu uzstāšanās. Pārdošanas prezentācijas formātā jaunieši iepazīstinās ar plānoto biznesa ideju un tās unikalitāti, ar tirgus izpēti, ar izstrādāto prototipu un ar mārketinga plānu. Pēc kodolīgajām prezentācijām komandas dalībnieki atbildēs uz starptautiskās žūrijas jautājumiem. Labākajām komandām organizatori sarūpējuši vērtīgas un arī gardas balvas.

Kopā pasākumā paredzētas 24 komandu uzstāšanās ar teju 130 dalībniekiem, kur dažādās variācijās apvienojušies Latvijas, Igaunijas un Somijas jaunieši. 37 Ventspils jaunieši no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas, 2. vidusskolas un 4. vidusskolas iesaistījušies 16 komandās. Starp viņu veidotajām biznesa idejām ir viedtālruņu aplikācijas karjeras izvēlei un profesionālās darbības uzsākšanai, ierīces cilvēku un dzīvnieku drošībai, risinājumi apkārtējās vides aizsardzībai un vēl citi.

Jau š.g. maijā projekta dalībnieki ārkārtas situācijas dēļ uz kopējo pasākumu pulcējās tiešsaistē un prezentēja izstrādātos biznesa ideju prototipus. Toreiz tika plānots, ka noslēguma pasākumā decembrī būs iespēja visiem tikties klātienē Ventspilī. Tomēr ārkārtas situācijas dēļ Latvijā un dažādu ierobežojumu dēļ Igaunijā un Somijā arī noslēguma prezentācijas notiks tiešsaistes pasākumā.

Projekts “DigiYouth” tiek īstenots kopš 2018. gada un šobrīd noslēgumam tuvojas jau tā 2. cikls. Skolēni ar skolotāju-konsultantu palīdzību strādā pie digitālās jomas biznesa ideju attīstības, veicot gan tirgus izpēti, gan veidojot prototipus – produktu vizualizāciju, simulāciju vai maketu formā, kā arī veidojot pārdošanas plānus, mārketinga materiālus un prezentāciju investoriem. Pie katras biznesa idejas strādā komanda, kurā apvienojušies vismaz 2 valstu skolēni. Sazināšanās starp komandas biediem notiek video sapulču formātā. Ventspils jauniešiem atbalstu sniedz arī Ventspils Digitālā centra un Ventspils Biznesa atbalsta centra speciālisti.

Projektu “DigiYouth” Latvijā īsteno Ventspils Izglītības pārvalde un Ventspils Jauniešu māja, bet to finansē Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma, kā arī Ventspils pašvaldība.