Ventspils pilsētas domes sporta pārvalde izsludina konkursu par finansiālu atbalstu 2020.gada sporta projektiem Ventspilī

Lai veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību, sekmētu sporta organizāciju, sevišķu vērību pievēršot bērnu un jauniešu sporta aktivitāšu nodrošināšanai, Ventspils pilsētas domes Sporta pārvalde izsludina konkursu par finansiālu atbalstu 2020.gada sporta projektiem.

Konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu sporta projektiem, kas sekmē pilsētas bērnu un jauniešu saturīga brīvā laika pavadīšanu, kā arī sporta pasākumu organizēšanai Ventspils pilsētā.

Konkursa nolikumu var saņemt Ventspils pilsētas domes Sporta pārvaldē (Sporta iela 7/9, Ventspils, 2. stāvā), darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 vai pie šīs ziņas sadaļā Pielikumi.

Iesniegto projektu realizēšanas laiks ir līdz 2021.gada 31.martam.

Pieteikumi konkursam, atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, jāiesniedz Ventspils pilsētas domes Sporta pārvaldē līdz š.g. 12.februārim  plkst.16.00 Ventspilī, Sporta ielā 7/9.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Ventspils pilsētas domes Sporta pārvaldi pa tālr. 63624412 vai e-pastā [email protected]