17. septembrī Ventspilī norisinājās pirmās mācības no cikla “Līdzdalība 2.0.”

Skolotāji, jaunatnes darbinieki un biedrību pārstāvji no Kurzemes tikās mācībās, lai caur neformālās izglītības metodēm apgūtu teorētiskas un praktiskas zināšanas līdzdalības pieejā, veidos un metodēs un praktiski apgūtu līdzdalības metožu plānošanas, vadīšanas un izvērtēšanas prasmes, ko tie vēlāk izmantos, lai strādājot ar jauniešiem izpētītu viņu viedokļus svarīgās tēmās un veicinātu jauniešu iesaisti līdzdalības veicināšanā.

 

Mācības rīko Izglītības un zinātnes ministrija, tās tiek finansētas no Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ projekta “Eiropas Jaunatnes dialoga īstenošana Latvijā” un rīkotas sadarbībā ar jaunatnes lietu speciālistiem no Ventspils, Rēzeknes, Cēsīm, kā arī Jelgavas novada.

Foto no pasākuma šeit

Vairāk informācijas par mācībām un Eiropas Jaunatnes dialogu iespējams saņemt, sazinoties ar Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departaments projekta koordinatori Annu Īviņu rakstot uz e-pastu: [email protected]