Tiek meklēti jaunieši projektam “Communication 101”, kas notiks no 8.-16.augustam

Līdz 22.jūlijam Tev Kurzemes jaunieti, vecumā no 16-24 gadiem, ir iespēja pieteikties Erasmus + projektam par komunikācijas pamatiem un prasmēm, jauniešu apmaiņas projektā "Communication 101".

Ventspils Jauniešu dome sadarbībā ar Bulgārijas organziāciju "Vasil Levski"-"Gabrovo" un Čehijas organizāciju "Středisko volného času Déčko" izveidojuši projektu, lai neformālā gaisotnē jauniešiem sniegtu zināšanas par komunikācijas iespējām, komandas saliedēšanu, komandas spēlēm, uztāšanās etiķeti, prezentācijas formām, drošību internetā un vēl daudz ko citu.

Jauniešu apmaiņa norisināsies kempingā "Nabīte" pie Nabas ezera no 8.-16.augustam.

Organizatori sadarībā ar Erasmus+ projektu sedz transporta, izmitināšanas un ēdināšanas izmaksas, jaunietim jābūt gatavam visas dienas aktīvi piedalīties visās aktivitātēs.

Projekta INFO materiāls pieejams šeit!

Lai pieteiku savu dalību, Tev jaaizpilda anketa šeit: http://bit.ly/29by3y1

Dalībnieka profils:

jaunietis, kurš nāk no mazpilsētas vai pilsētas, ir sociāli aktīvs, taču viņam ir grūtības komunicēt, viņš bieži maina sarunas tematu, nespēj noformulēt savas domas un tās argumentēt, bet jaunietis ir atvērts jaunām idejām, komunikācija un prezentēšana ir nozīmīga viņa nākotnes plānu īstenošanā. Ir vecumā no 16-24 gadiem, ir labas zināšanas angļu valodā, jo projekta sarunvaloda būs angļu, nav pieredze vai ir maza pieredze līdzīgos projektos.

Projekts izveidots, jo esam novērojuši mūsu organizācijas rīkotajos pasākumos, ka jauniešiem ir nepietiekamas un neattīstītas zināšanas, komunikācijas un prezentēšanas jomā, kas izpaužas reālajā un virtuālajā vidē. Jaunietis sastopas ar grūtībām izteikt un pamatot savu viedokli, nonākot kontaktā ar citas tautības un vecuma pārstāvjiem komunicējot ar tiem citā valodā, kas nav jaunieša dzimtā valoda. 

Projekta mērķis – sniegt iespēju jauniešiem teorētiski un praktiski apgūt komunikācijas un prezentēšanas mākslas, kā arī pārvarēt komunikācijas barjeru, sazinoties ar partnerorganizāciju iesaistītajiem jauniešiem. Palīdzēt jauniešiem celt pašapziņu un vērtību citu vienaudžu acīs. Veicināt jauniešus pielietot apgūtās prezentēšanas metodes ikdienā un formālajā izglītībā. Projekta noslēgumā tiks izveidots informatīvs materiāls ar projekta laikā izstrādātajiem ieteikumiem un paņēmieniem sevis prezentēšanā. 

 

Nepilngadīgajiem dalībniekiem būs nepieciešama parakstīta vecāku atļauja par dalību jauniešu apmaiņā, kā arī parakstīts dalībnieka līgums par noteikumiem projekta laikā!