Veic aptauju Ventspils jauniešu vidū

Aptauja Ventspils jauniešu vidū

Aprīlī biedrība „Ventspils Jauniešu dome” veic elektronisku Ventspils skolēnu un studentu aptauju, lai noskaidrotu, vai jauniešus apmierina brīvā laika pavadīšanas iespējas pilsētā, informācijas saņemšana par viņiem aktuālām tēmām, kā arī citiem svarīgiem jautājumiem. Šīs aptaujas mērķa grupa ir Ventspils vispārizglītojošo skolu 7.- 12.klašu skolēni un Ventspils profesionālo skolu audzēkņi, kā arī Ventspils Augstskolas un RTU studenti.

Jau 2012. un 2014.gadā tika veiktas līdzīgas jauniešu aptaujas, kurās tika noskaidrots, ka Ventspils jauniešiem aktuālākais jautājums ir par kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu Ventspilī. Jaunieši arī atzina, ka ir nepieciešamāki vairāk izklaides pasākumi, kā arī dažādi izglītojoša rakstura aktivitātes, piemēram, pieredzes apmaiņas braucieni un semināri. Jauniešiem aktuāla arī ir informācijas iegūšana par viņiem interesējošām tēmām. Šī gada aptaujas rezultātus būs iespējams salīdzināt ar 2012. un 2014. gada rezultātiem un izvērtēt dinamiku.

Ar Ventspils jauniešu aptauju katram interesantam būs iespēja iepazīties biedrības „Ventspils Jauniešu domes” mājaslapā – http://www.jauniesudome.lv .