Konference “Jaunatne’21 – izaicinājums pieņemts!”

Kad notiks?: 2020. gada 3.decembris

Kur notiks?: tiešsaistē (videokonferences vidē, kuras saite tiks nosūtīta reģistrētiem dalībniekiem, plenārsēde tiks raidīta arī publiski Facebook), konferences tehniskā studija Ventspilī.

Kāpēc man tur jābūt?: Līdzdalība konferencē būs Tava iespēja diskutēt un sniegt priekšlikumus vairākām nozīmīgām pārmaiņām jaunatnes jomā – gan saistībā ar jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, gan par izstrādājamo jaunatnes politikas plānošanas dokumentu, kā arī runāt par jauniem paņēmieniem jauniešu līdzdalības veicināšanā.

Kas piedalīsies?: jaunatnes darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu līderi, darbā ar jaunatni iesaistīto nevalstisko organizāciju, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji un citi interesenti.

Kā pieteikties?: Pieteikšanās aktīvai līdzdalībai konferencē, tajā skaitā darba grupās, norisinās līdz 1. decembrim, aizpildot veidlapu šajā adresē: http://bit.ly/jaunietis21

PROGRAMMA*

Līdz 11:00 Pieslēgšanās tiešraidei.

11:00 – 11:15 Konferences atklāšana un uzrunas.

  • Konferences moderators Vilis Brūveris
  • Ventspils pilsētas domes deputāte, Jaunatnes lietu komisijas priekšsēdētaja Igeta Gredzena
  • Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs Jānis Volberts

11:15 – 12:45 Konferences ziņojumi 

TēmasZiņotāji
JAUNATNES POLITIKA
Kāds būs jaunais jaunatnes politikas plānošanas dokuments 2021.-2027.gadam?
Laura Anteina
(Izglītības un zinātnes ministrija)
TERITORIĀLĀ REFORMA
Kā noturēt jaunieti uz vietas pašvaldībā? Kādi mehānismi tam palīdzētu, kādi ir jau pieejami?
Kristīne Kode
(Jelgavas novada dome)
DIGITĀLAIS DARBS AR JAUNATNI
Vai un kā ar digitālajiem rīkiem varam sasniegt jauniešus?
Raitis Roze
(Ventspils Digitālais centrs)
DARBA AR JAUNATNI IZAICINĀJUMI
Jauniešu studijas šobrīd – jauna forma un jauns saturs?
Dr.sc.comp. Vairis Caune
(Ventspils Augstskola)

~15min pauze

12:45 – 13:30 Paneļdiskusija (Jauniešu pilsoniskā līdzdalība

13:30 – 14:15 Pusdienu pārtraukums

14:15 – 15:30 Darbs grupās 

Darba grupās dalībnieki strādās pie jaunatnes politikas plānošanas dokumenta 2021.-2027. gadam sadaļām, apspriežot dokumentā iekļauto, kā arī izvirzot priekšlikumus izvirzīto uzdevumu īstenošanas plānam.

TēmaGrupas vadītājs
DARBA AR JAUNATNI SISTĒMA UN TERITORIĀLĀ REFORMA
Kā stiprināt darbu ar jaunatni pašvaldību līmenī, ņemot vērā administratīvi teritoriālo reformu un nosakot darbu ar jaunatni kā pašvaldību autonomo funkciju?
Renāte Mencendorfa
(Latvijas Jaunatnes padome)  
DIGITĀLĀ DARBA AR JAUNATNI ATBALSTA SISTĒMA
Kā varam nodrošināt vienlīdzīgas iespējas jauniešiem, attīstot digitālo un mobilo darbu ar jaunatni? Vai nākotnē varam izveidot virtuālu jauniešu centru?
Paula Anškena
(Latvijas Jaunatnes padome)
PILSONISKĀ LĪDZDALĪBA
Kā varam veicināt plašāku un aktīvāku jauniešu pilsonisko līdzdalību, stiprinot skolēnu pašpārvalžu darbību un to koordināciju nacionālā līmenī?
Emīls Anškens
(Latvijas Jaunatnes padome)
MENTĀLĀ VESELĪBA
Kā varam sekmēt jauniešu psiholoģisko un emocionālo labklājību un kāda atbalsta sistēma būtu jārada?
Andris Kāposts, Inga Laugale
(Pusaudžu resursu centrs)

15:30 – 16:10 Grupu darba prezentācijas, diskusijas

16:10 – 16:30 Konferences kopsavilkums, priekšlikumu izvirzīšana, noslēgums

*: Programmā iespējamas nelielas izmaiņas.

Ventspils – Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2020 aicina piedalīties tiešsaistes konferencē “Jaunatne’21 – izaicinājums pieņemts!”. Konference notiks 3. decembrī un tās tēmas būs saistītas gan ar valsts mēroga jaunatnes politikas plānošanas dokumentu izstrādi, gan jauniešu līdzdalības veicināšanu un citiem izaicinājumiem.

Piedalīties aicināti visas Latvijas jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi, nevalstisko organizāciju un citu institūciju pārstāvji, kuru darbs norit ciešā saskarē ar jauniešiem, kā arī valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji un citi interesenti.

Konferencē paredzēta plenārsēde, kurā ar ziņojumiem par jaunatnes politikas plānošanas dokumentu 2021. – 2027. gadam, par darba ar jaunatni izmaiņām pēc administratīvi teritoriālās reformas 2021. gadā, kā arī par digitālo darbu ar jaunatni un citiem izaicinājumiem uzstāsies Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ventspils Digitālā centra un Ventspils Augstskolas pārstāvji. Savukārt paneļdiskusijā darbā ar jaunatni iesaistītie eksperti diskutēs par jauniešu pilsonisko līdzdalību.

Konferences otrajā daļā dalībniekiem būs iespēja aktīvi līdzdarboties un sniegt priekšlikumus četrās tematiskās darba grupās. Priekšlikumus paredzēts izmantot, izstrādājot jaunatnes politikas plānošanas dokumenta īstenošanas plānu, tajā skaitā Jaunatnes valsts programmu. Darba grupu tēmas saistītas ar darba ar jaunatni sistēmas attīstību, digitālā un mobilā darba ar jaunatni sistēmu, pilsonisko līdzdalību un mentālo veselību.

Ar pilnu semināra programmu iespējams iepazīties Ventspils Jauniešu portālā www.jauniesi.ventspils.lv. Pieteikšanās aktīvai līdzdalībai konferencē, tajā skaitā darba grupās, norisinās līdz 1. decembrim, aizpildot veidlapu šajā adresē: http://bit.ly/jaunietis21   

Šo konferenci Latvijas Jauniešu galvaspilsētā 2020 organizē Ventspils Jauniešu māja sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros un Ventspils pilsētas pašvaldību.

Konkurss par Jauniešu galvaspilsētas statusa iegūšanu notiek jau piekto gadu, lai popularizētu darbu ar jaunatni pašvaldību vidū; stiprinātu pašvaldību sadarbību jaunatnes jomā, labās prakses un pieredzes apmaiņu; turpinātu iedibinātās tradīcijas darbā ar jaunatni; paaugstinātu darbā ar jaunatni iesaistīto personu, pašvaldību un organizāciju, kas organizē darbu ar jaunatni prestižu; veicinātu jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos.