Projekti

Veic Ventspils jauniešu aptauju

Laika periodā no aprīļa līdz maija beigām biedrība „Ventspils Jauniešu dome” veic elektronisku Ventspils skolēnu un studentu aptauju, lai noskaidrotu, vai jauniešus apmierina brīvā laika pavadīšanas iespējas pilsētā, informācijas...
Konkursi

Konkurss „HIV. Iecietība. Es”

Konkurss notiek „DIA+LOGS” – atbalsta centra visiem, kurus skar HIV/AIDS realizēta projekta* „Iecietības māksla caur jauniešu mākslu” ietvaros. Kas jādara? •Vienpersoniski vai apvienojot spēkus, jāuzrada vizuālās mākslas darbs –...