Infopunkts

Latvijas brīvprātīgā darba portāls

Latvijas brīvprātīgā darba portāls http://www.brivpratigais.lv/ Biedrības mērķis ir sekmēt sabiedrības līdzdalību aktuālu sociālu, kā arī citu problēmu risināšanā, veicinot brīvprātīgā darba attīstību Latvijā, aktivitātes sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju...
Infopunkts

Jaunatnes lietas

Jaunatnes lietas – informatīvais portāls par un ap jauniešiem http://www.jaunatneslietas.lv/ Portālā atrodama informācija par jaunatnes politiku, reģionālo jaunatnes politiku, jauniešu organizācijām, līdzdalības iespējām un jaunatnes politikas virzieniem.
Iespējas

Nometne vidusskolēniem

RTU Rīgas Biznesa skola (RBS) sadarbībā ar SEB banku piedāvā vidusskolēniem aizraujošu iespēju uz 2 nedēļām kļūt par daļu no “menedžmenta komandas”, izmēģināt, ko nozīmē darboties biznesa vidē, un...
Projekti

Izsludina projektu II kārtu

Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs izsludina Ventspils pilsētas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursa II kārtu.  Paredzamā līgumu izpildes vieta un laiks –Ventspils pilsēta līdz 2015. gada 31. decembrim. Konkursa...
Iespējas

Jauniešu NVO festivāls 24.martā

Informācija par festivālu ir pieejama LJP mājas lapā: http://ljp.lv/aicinam-uz-lielako-latvijas-jauniesu-nvo-festivalu-24-marta/  Aktuālajai informācijai var sekot līdzi twitter.com/LJP_lv un facebook.com/LatvijasJaunatnesPadome                                ...