ABC par EBD

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja: 

  • jauniešiem vecumā no 17 līdz 30 gadiem doties uz ārvalstīm un veikt sabiedrībai noderīgu darbu 2 līdz 12 mēnešus kādā organizācijā, gūstot sev jaunas prasmes un pieredzi;
  • jaunieši ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām, kā arī  vismaz 10 dalībnieki grupa var veikt EBD aktivitāti jau no 2 nedēļām;
  • jebkurai nevalstiskai organizācijai dažādās darbības jomās; valsts/pašvaldību iestādei (piemēram, skolas, bērnudārzi, jauniešu centri, sociālā atbalsta iestādes un citas), pašvaldībai;
  • Eiropas līmeņa organizācijai, kas aktīvi darbojas jaunatnes jomā; starptautiskai starpvaldību organizācijai, kā arī peļņu nesošai struktūrai (ja tā organizē notikumu (pasākumu) jaunatnes, kultūras vai sporta jomā) uzņemt jauniešus no citām valstīm – brīvprātīgos vai nosūtīt Latvijas jauniešus brīvprātīgajā darbā uz ārvalstīm ar mērķi palīdzēt tai īstenot mērķus ar savām idejām un darbu, iepazīstināt vietējo sabiedrību ar savu kultūru un paplašināt redzesloku.

Šādai organizācijai, kas nolēmusi iesaistīties programmas "Erasmus+” jauniešu mobilitātes aktivitātē "Eiropas Brīvprātīgais darbs”, jāiziet akreditācijas process, kā rezultātā tai tiks piešķirts uzņēmējorganizācijas/nosūtītājorganizācijas/koordinējošās organizācijas statuss.

Akreditēto organizāciju saraksts pieejams Eiropas Brīvprātīgā darba organizāciju datubāzē. 

Buklets ar informāciju par un ap Eiropas Brīvprātīgo darbu meklē šeit: https://issuu.com/redngo_lv/docs/abc-par-ebd