Ievads brīvprātīgajā darbā

Brīvprātīgais darbs ir darbs bez atlīdzības vai pakalpojumu sniegšana, ko citas personas vai sabiedrības interesēs veic fiziska persona, nestājoties ar organizāciju darba tiesiskās attiecībās.

Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, ka iedzīvotāji  iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti, darbojoties gan valstiskās, gan nevalstiskās organizācijās.

Neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izcelsmes, nacionalitātes, reliģiskās piederības, politiskajiem uzskatiem un citiem sociāliem, fiziskiem vai ģeogrāfiskiem nosacījumiem brīvprātīgais darbs ikvienam sniedz iespējas:

 • Būt sabiedriski aktīvam;
 • Līdzdarboties dažādos projektos;
 • Iegūt jaunu pieredzi – sociālu un profesionālu;
 • Iegūt jaunas zināšanas;
 • Parādīt savus talantus un prasmes;
 •  Iegūt jaunus kontaktus;
 • Redzēt pasauli un sabiedrību;
 • Īstenot savas idejas.

Kas NAV brīvprātīgais darbs?

Brīvprātīgais darbs nav algota darbinieka aizstāšana ikdienas darbu veikšanai, bet tā ir iespēja ieviest institūcijas/ organizācijas darbībā jaunas inovatīvas aktivitātes, jaunu pieeju un papildus pasākumus, kuriem līdz šim nepietika laika vai resursu.

Ir jāatceras, ka brīvprātīgais darbs nevar tikt veikts peļņas gūšanas nolūkā un labuma guvējs brīvprātīgā darba rezultātā nevar būt komersants vai komercsabiedrība.
Brīvprātīgā darba veicējs visbiežāk nesaņem atalgojumu naudas izteiksmē.

Vērtīga informācija brīvprātīgā darba organizētājiem.

Par brīvprātīgā dara organizētāju var kļūt jebkura biedrība, nodibinājums, tajā skaitā arodbiedrības un to apvienības, valsts un pašvaldību iestādes, politiskās partijas un to apvienības.
Brīvprātīgais darbs var tikt īstenots neformāli vai īstenots bezpeļņas organizācijās. Visbiežāk tas ir daļēja laika darbs. Brīvprātīgais darbs var notikt vienas dienas vai vairāku gadu garumā, dažādās jomās.

Pirms brīvprātīgā darba uzsākšanas kā laba prakse ir nodrošināt, lai brīvprātīgais saņemtu piemērotu apmācību un vadību, kā arī ja nepieciešama nodrošināt piemērotu veselības apdrošināšanu.
Organizācijas vai iestādes ,kurās tiek veikts brīvprātīgais darbs var segt brīvprātīgajam izdevumus, kas radušies darba izpildes gaitā, piemēram, kancelejas preces, telefonsarunas, transporta biļešu izdevumus utml.  

Kādi ir brīvprātīgā darba principi?

 • Brīvprātīgais darbs sniedz labumu organizācijai, sabiedrībai un brīvprātīgajam;
 • Brīvprātīgais darbs nav apmaksāts;
 • Brīvprātīgais darbs vienmēr ir brīvas izvēles jautājums;
 • Brīvprātīgais darbs ir likumīgs ceļš kā iedzīvotāji var piedalīties un ietekmēt sabiedriskās norises;
 • Brīvprātīgais darbs ir līdzeklis kā indivīds var risināt cilvēciskās, vides un sociālās vajadzības;
 • Brīvprātīgais darbs neaizvieto algotu darbaspēku, ne arī rada draudus apmaksāta darbaspēka drošībai;
 • Brīvprātīgais darbs veicina cilvēktiesības un vienlīdzību.

Noderīga informācija:

 • Ja interesējies par brīvprātīgā darba iespējām Ventspilī, spied šeit 
 • Ja interesējies par Eiropas brīvprātīgā darba iespējām, spied šeit